Aktuelt / Når en bank møter en kvinne
Care Blogg

Når en bank møter en kvinne

25 år etter en revolusjonerende norsk idé i Niger, trenger vi en dugnad med bistandssektoren og finansnæringen for å gi kvinner muligheter til å skape vekst i fattige lokalsamfunn.
NIGER

Siden en norsk bistandsarbeider først utviklet mikrofinansmodellen med spare- og lånegrupper i Niger i 1991, har millioner av fattige kvinner verden over endret sine liv gjennom noe så enkelt som å spare faste småbeløp i en felles kasse og ta opp lån av hverandre. Det er en global suksesshistorie som viser at kvinners økonomiske handlekraft er en nøkkel til fattigdomsbekjempelse og utvikling.

At likestilling lønner seg ble nok en gang bekreftet tidligere denne måneden av UNDPs African Development Report 2016. Rapporten anslår at afrikanske land taper mer enn 660 milliarder kroner årlig på manglende likestilling. Det er med god grunn kvinners økonomiske handlekraft er en hjørnestein i de nye globale bærekraftmålene frem mot 2030. FNs generalsekretær har nedsatt et høynivåpanel for å fremme dette. Nylig publiserte panelet sin første rapport, som fastslår at fremgangen går altfor sakte. Bare én av to kvinner over 15 år har betalt jobb, mot tre av fire menn. Samtidig gjør kvinner tre ganger mer ubetalt arbeid.

Rapporten fra FNs høynivåpanel viser til fire hovedbarrierer for kvinners økonomiske deltakelse: sosiale normer, diskriminerende lover, skjev fordeling av ubetalt arbeid og mangel på tilgang til ressurser, deriblant finansielle. Det er et grunnleggende og ofte oversett problem at to milliarder av verdens fattigste ikke har banktjenester. Da har de også færre muligheter til å endre sin livssituasjon. Å ha mulighet til å ta opp lån og spare på en sikker måte er en av de mest effektive måtene kvinner kan skaffe økte inntekter og få økt kontroll over eget liv. Dette ser vi daglig i vårt eget arbeid med spare- og lånegrupper i fattige landsbyer, som Finansforbundet har støttet siden 2009.

Disse gruppene er små uformelle sparebanker, som eies og drives av medlemmene selv. De etablerer en felles sparekasse, hvor de kan ta opp lån for å starte forretningsvirksomhet eller dekke akutte behov. Denne enkle, men effektive modellen anvendes i dag av bistandsorganisasjoner over hele verden. Bare i Afrika har spare- og lånegrupper over ni millioner medlemmer i 40 land.

Gruppenes suksess skyldes at organisert samarbeid gjør det mulig å få mer ut av begrensede ressurser. Gjennom å organisere nettverk, har kvinner fått økt økonomisk sikkerhet og bidratt til positive holdningsendringer til økonomi både blant kvinner og menn. For verdens fattigste kan dette utgjøre forskjellen mellom daglig å kjempe for å overleve eller å kunne planlegge for en bedre fremtid. Men der ligger også begrensningen.

For de mest vellykkede entreprenørene gir ikke spare- og lånegruppene tilgang på tilstrekkelig kapital til å utvide virksomheten og skape arbeidsplasser. Det ønsker vi å gjøre noe med. Da trenger vi også innsats fra norsk næringsliv. Alle vil tjene på dette. Accenture anslår at markedspotensialet blant dem som i dag mangler bankforbindelser i utviklingsland, er 380 milliarder dollar.

CARE har allerede inngått samarbeid med banker lokalt og globalt om å utvikle tilpassede finansprodukter og mobiltjenester. Her i Norge har blant andre Finansforbundet, Grieg Foundation, Wilstar Foundation, DNB og Rema 1000 støttet kvinnelig entreprenørskap. Flere partnerskap på tvers av privat, offentlig og sivil sektor er nødvendige.

Næringslivsinvesteringer er blitt en sentral del av norsk bistand, med Norfunds portefølje på 15,2 milliarder i spissen. Å skape arbeidsplasser er avgjørende for utvikling, men de store investeringene må også nå de aller fattigste – inkludert kvinner.

Den norske regjeringen lanserte nylig en ny handlingsplan for kvinner og likestilling i utviklingspolitikken. Den inneholder mange gode tiltak for å fremme kvinners økonomiske deltakelse. Om få dager kommer statsbudsjettet. Da må gode intensjoner følges opp av konkret handling. 

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon