Aktuelt / Store behov for nødhjelp i Niger
Care Blogg

Store behov for nødhjelp i Niger

Til tross for at de selv mangler det mest grunnleggende for å klare seg, fortsetter tusenvis av familier i Diffa-regionen å hjelpe dem som har enda mindre. De bør være en inspirasjon for oss alle.
rs10139_niger_rotimydjossaya2.jpg

Forrige uke reiste jeg fra hovedstaden i Niger, Niamey, til regionen Diffa sørøst i landet for å snakke med noen av dem som er rammet av volden og flyktningkrisen i området. Jeg reiste sammen med Nigers minister for humanitær handling og FNs regionale koordinator for Sahel for å vurdere situasjonen og de humanitære behovene.

I over to år har gjentatte angrep fra væpnede grupper, både i Nigeria og over grensen til Niger, drevet hundretusener på flukt, ødelagt levebrød og forverret en allerede usikker tilgang på mat og vann. Det er utbredt underernæring, folk lever i frykt og mange har mistet alt de eier. Hele landsbyer er tømt for folk. Store jordbruksområder ligger brakke. Tilgang på helsetjenester og utdannelse er ytterligere begrenset. Over 400.000 mennesker er avhengige av nødhjelp for å overleve.

Mange av dem vi møtte, var allerede blitt tvunget på flukt tre eller fire ganger etter hvert som volden har spredt seg. Hver gang er nøden blitt dypere. Fra våre diskusjoner med grupper og enkeltpersoner fremkom det at behovene er presserende på alle områder: ernæring, husly, vann, hygiene, utdannelse og levebrød – både blant dem som har flyktet og i lokalsamfunnene som tar dem imot. Særlig for kvinner og jenter er faren for seksualisert vold et stort problem.

CARE og andre humanitære organisasjoner har trappet opp nødhjelpsarbeidet, men behovene er fortsatt store. Den uforutsigbare sikkerhetssituasjonen og manglende finansiering begrenser vår evne til å hjelpe alle dem som trenger det. Bare 28 av 73 millioner dollar som behøves til nødhjelp er sikret.  Uten økt finansiering vil bare om lag halvparten av matbehovene resten av året bli dekket.

I Diffa besøkte jeg flere sentre for barn som støttes av CARE. Ved å legge til rette for lek, skal disse stedene gi barna en pause fra den vanskelige situasjonen. Jeg ble virkelig oppmuntret over å se hvordan de hadde klart å skape omgivelser hvor barn for en stund kunne glemme sine traumatiske opplevelser. Å høre barnas stemmer gjorde meg glad og stolt over arbeidet vårt.

Vi kan alle gjøre en forskjell for dem som er rammet av volden i Diffa og resten av regionen rundt Tsjad-sjøen. Jeg håper dere vil vise solidaritet med de modige menneskene som har flyktet, og dem som har ønsket dem velkommen i sine lokalsamfunn. Til tross for at de selv mangler det mest grunnleggende for å klare seg, fortsetter tusenvis av familier å hjelpe dem som har enda mindre. Deres medmenneskelighet burde være en inspirasjon for oss alle.  

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon