Aktuelt / Økning i antallet kvinner som flykter fra Syria

Økning i antallet kvinner som flykter fra Syria

“On Her Own: How women forced to flee Syria are shouldering increased responsibility as they struggle to survive”. Les den nye rapporten fra CARE om kvinner på flukt
onherownreport.jpg

Den nylig utgitte rapporten On Her Own: How women forced to flee Syria are shouldering increased responsibility as they struggle to survive” beskriver spesielle trusler og utfordringer som møter enslige kvinnelige flyktninger, deriblant vold og trakassering. Vi er særlig bekymret over funn som viser at nesten ti prosent av syriske jenter i Jordan blir tvunget inn i tidlig ekteskap.

CAREs funn viser også en økning i antallet kvinnelige flyktninger i Hellas. 50 prosent av familier som kommer fra Syria, anslås nå å ha en kvinnelig eneforsørger. Mange av dem rapporterer at de er blitt utsatt for trusler, trakassering og vold.

Rapporten viser at konflikten tvinger Syriske kvinner til å påta seg nye roller som beslutningstakere i husholdningen og økt ansvar for å skaffe inntekter. 95 prosent av kvinnene som er spurt i undersøkelsen, opplever dette som en negativ endring, da det medfører en større risiko for kjønnsbasert vold og økt stress i en allerede vanskelig situasjon. 

– Med denne rapporten ønsker vi å rette oppmerksomhet mot noen av de mest sårbare menneskene i verden i dag. Syriske kvinner på flukt, både i nabolandene og i Europa, har særlige behov for støtte som ikke ivaretas i dagens situasjon. Vi må sørge for at de har trygge reiseruter og beskyttelse mot seksuell vold og menneskehandel, sier Gry Larsen, generalsekretær i CARE.

 

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon