Aktuelt / CARE koordinerer nytt samarbeid i Syria

CARE koordinerer nytt samarbeid i Syria

CARE Norge skal sammen med seks andre organisasjoner jobber for å gi syriske kvinner og personer med funksjonshemming mulighet til å forsørge seg selv.
signering_sidaavtale.jpg
Ewa Werner Dahlin, avdelingssjef i SIDA for humanitærbistand og generalsekretær i CARE Norge, Gry Larsen, under signeringen av samarbeidsavtalen.

Krigen i Syria har pågått i mer enn fem år, og utfordringene i landet er store.  Krigen har foruten død og lidelse medført begrenset tilgang til vann og mat, samt liten eller ingen tilgang til helsetjenester og utdanning. Krigen har også ødelagt markeder og infrastruktur, og mange klarer ikke lenger å finne inntektsmuligheter. Mange kvinner er blitt enslige forsørgere, og flere mennesker har blitt skadet og lever med funksjonshemming.

CARE Norge er en av seks organisasjoner som nå skal starte et samarbeidsprosjekt med støtte fra svenske myndigheter. Organisasjonene skal jobbe sammen for å gi en hardt rammet befolkning, spesielt kvinner og personer med funksjonshemming, muligheter til å forsørge seg selv.

Prosjektet skal blant annet skape jobbmuligheter slik at det kan skape livsgrunnlag for 135 000 mennesker i Syria.

I tillegg skal prosjektet bidra til bedring av infrastruktur og utdanning, som skal bidra til gjenreising og jobbskaping i Syria.

- De humanitære lidelsene i Syria er enorme, og det er fortsatt store behov for humanitær hjelp. Samtidig er det viktig at vi prøver å gi folk mulighet til å klare seg selv. Det er det samarbeidsprosjektet «Syria Livelihood Consortium» handler om, sier CARE Norges Generalsekretær, Gry Larsen. Bistanden skal kanaliseres gjennom CARE Norge, som har fått koordinatorrollen i den store samarbeidsavtalen.

Vi vil samtidig takke alle våre givere som har bidratt til midler til vårt viktige humanitære arbeid. 
Vi samler fortsatt inn penger til syriske flyktninger. Trykk her for å gi din støtte 

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon