Aktuelt / Ungdom skaper likestilling

Ungdom skaper likestilling

Ungdommer i Goma brukte Verdens ungdomsdag til å stå opp for likestilling. Det var deltakere fra CARE prosjektet Sisi Vijana som arrangerte den vellykkede markeringen som skapte stort engasjement
img_9321.jpg

Forrige uke var det Verdens Ungdomsdag og i byen Goma i østlige Kongo tok hundrevis av unge til gatene for å kjempe for et mer likestilt samfunn. Goma tilhører provinsen Nord-Kivu og er det stedet som om har opplevd mest sivil krigføring og lider av den største inntektsforskjellen i landet. Det sosiokulturelle livet i Øst-Kongo er anspent på grunn av svak rettsikkerhet, konflikt og økonomi. Kulturelle normer gjør at menn og kvinner blir behandlet ulikt, og mer enn åtte av ti kvinner bekrefter at de har opplevd en eller flere former for kjønnsbasert vold i sitt lokalsamfunn.

Det var deltakere fra CARE prosjektet Sisi Vijana som arrangerte den store markeringen på verdens ungdomsdag. I Sisi Vijana-prosjektet får gutter og jenter opplæring i menneskerettigheter og likestilling. Prosjektet har et spesielt fokus på unge menn, for å gi dem muligheten til å bidra positivt i lokalsamfunn som har opplevd flere år med politisk uro. Etter opplæringen, engasjerer de seg ved å delta i ungdomsklubber som driver informasjonsvirksomhet og kampanjearbeid. 

 

 

Det var totalt 800 som tok del i markeringen og ungdommene fikk mye oppmerksomhet når de gikk gjennom gatene i Goma og markerte sitt likestillingsengasjement. Politikere som deltok bemerket hvor stor påvirkning Sisi Vijana prosjektet har på unge og lokalsamfunnet. Prosjektet blir lagt merke til på grunn av den positive forskjellen den bidrar med. Det blir dratt frem som en vellykket modell for skape likestilling gjennom unges holdninger, spesielt siden den opererer i et område som har vært vitne til mye konflikt. Nå ønsker politikere å bruke denne kunnskapen i undervisning flere steder. Markering av ivrige ungdommer som står opp for likestilling gir et enormt håp for fremtiden. Mange av de som deltok sang og fremførte dikt mens de gikk gjennom gatene med plakater som skapte viktige debatter blant publikum. Dette viser en ny generasjon som ønsker en tydelig endring og et samfunn der alle får bidra likt og er satt fri fra vold og diskriminering.

 

 

 

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon