Aktuelt / CARE med ny rapport: Kvinner i kriser

CARE med ny rapport: Kvinner i kriser

Sosial urett gjør kvinner til en svært sårbare gruppe i katastrofer. Kvinner sliter med å bli hørt og ta del i avgjørelser som kan redde liv.
En kvinne gråter utenfor et hus i byen Pedernales i Ecuador søndag 17. april. Foto: AP Photo/Dolores Ochoa

Når en katastrofe inntreffer, naturlig eller menneskeskapt, berøres kvinner og menn forskjellig.
Likestilling og sårbarhet er faktorer som avgjør hvem som blir hardest rammet. Dette gjelder både fattige og høyinntektsland.

Sosial urett gjør kvinner til en svært sårbare gruppe. Kvinner sliter med å bli hørt og ta del i avgjørelser som kan redde flere liv. I kriser opplever kvinner og jenter det som blir beskrevet som "dobbel katastrofe ' som følge av økt kjønnsbasert vold, nedsatt reproduktiv og seksuell helse, og økning antall tvangsekteskap og økt menneskehandel. Dette utgjør noen av de sekundære risikoene i katastrofer. 

Det siste tiåret har vi sett et økt fokus på kjønnssensitiv tilnærminger og styrking av likestilling i nødshjelpsprogrammer. Men det må enda mer vilje og ansvarliggjøring til for å kunne levere og måle likestilling bedre gjennom humanitære aksjoner. 

De siste fem årene har CARE jobbet betydelig med kjønn innen nødsituasjoner. Denne rapporten fremhever viktigheten av likestilling og likeverd for å sikre at kvinner og jenter blir sett gjennom humanitært arbeid.

CARE forplikter seg til å ta en lederrolle, levere og være et talerør for økt ansvarlighet i kjønnssensitiv programmering innenfor det humanitære systemet.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon