Aktuelt / World Humanitarian Summit

World Humanitarian Summit

I mai arrangeres World Humanitarian Summit for første gang. Toppmøtet forplikter verdens ledere til å hjelpe mennesker i nød.
ciukwhsleavenoonebehind

I dag er verden vitne til den største humanitære krisen siden andre verdenskrig. Derfor har FNs generalsekretær Ban Ki-moon innkalt til toppmøte World humanitarin summit i Istanbul 23 -24 mai.   Det er første gang i FNs historie at det avholdes et slikt møte. 

CARE vil være tilstede med egen delegasjon ledet av genereralsekretær Wolfgang Jamann, med respresentanter fra Somalia,Tyskland, Georgia, USA og England.  

- Vi er vitne til det høyeste antall flyktninger siden andre verdenskrig. Samtidig truer klimaendringer millioner av liv. I Istanbul har verdens ledere en historisk sjanse til å snu det som skjer og redde liv. Ubesluttsomhet er rett og slett ikke noe valg uttaler Jarmann. 

CARE International mener at World Humanitarian Summit gir en unik mulighet til å løse noen av de viktigste utfordringene vi står ovenfor i dag. Det må bli gjort en innsats for å beskytte, hjelpe og styrke mennesker som er rammet av kriser.

Utfordringen ligger i å mobilisere støtte på tvers av regjeringer, multilaterale organisasjoner, sivil samfunn og privat sektor. Generalsekretær i FN sin rapport, "One Humanity: A Shared Responsibility"  gir en omfattende refleksjon rundt tilstanden innen humanitært arbeid, og skisserer mange anbefalinger om veier videre. Det å delta på toppmøtet forplikter også til gjennomføre dem. 

CARE har spilt en aktiv rolle i utformelsen av WHS og har bistått med erfaringer fra ansatte, lokale partnere og kontakter i sør. CARE er aktivt engasjert i innsatsens for å få toppmøte til å endre måten det jobbes på, og vil levere rundt ett hundre felles og kollektive forpliktelser som en del av WHS prosessen.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon