Aktuelt / - Kvinner må gripe enhver mulighet

- Kvinner må gripe enhver mulighet

For enken Salma ble en allerede vanskelig situasjon enda verre da krigen i Syria brøt ut. Gjennom CAREs prosjekter har hun klart å skape seg en jobb og er nå er i stand til å forsørge seg selv og familien.
salma1.jpg
Foto: Abdullah Hammam/CARE

For 14 år siden døde mannen hennes, og Salma ble alene igjen med deres seks barn.

- Det var en vanskelig tid for meg, men jeg startet å arbeide på en gård, og ting gikk etter hvert bedre for familien, forteller Salma.  

Men når Salma endelig følte at hun og barna hadde tatt livet tilbake, brøt krigen ut i Syria.

- Det vanskeligste var når kampene brøt ut i hjembyen vår. Alle rundt oss flyktet, men jeg visste ikke hva vi skulle gjøre eller hvor vi kunne dra. Jeg hadde ingen andre. Jeg så på vår lille motorsykkel, og fikk på et vis stablet alle seks barn og de helt nødvendige sakene på den. Det var mye tårer den dagen, sier Salma.

Salma slet med å forsørge familien når kampene pågikk.

- Jeg mistet jobben i det krigen startet. Jeg hadde ingen inntekt, og kunne ikke kjøpe mat til barna. Noen ganger måtte jeg gå til bakeriet for å spørre om de hadde noe brød, forteller hun.

Krigen har ødelagt over halvparten av grunnleggende sosial infrastruktur i Syria, som for eksempel mye av tilgangen på vann, vei, skoler og sykehus. Det er anslått at tre fjerdedeler av befolkningen nå ikke deltar i inntektsbringende arbeid. Arbeidsledigheten er skyhøy. Da kampene i Salmas hjemby stoppet, flyttet hun og barna tilbake. Hun fikk tilbake noe av arbeidet på gården, men dette var ikke nok til å klare å forsørge familien.

Da Salma fikk høre om CAREs program for å støtte kvinner, søkte hun derfor umiddelbart.

Som del av Syria Resilience Consortium, har CARE og flere andre organisasjonen gått sammen for å støtte kvinner gjennom programmer for økonomisk selvstendighet. Siden 2016, har dette samarbeidet hjulpet over 1 million kvinner i Syria.

- Da jeg registrerte meg for programmet, sa jeg at jeg kunne lage yoghurt og forskjellige typer oster. Det ble mitt prosjekt.

Salma fikk både opplæring og startmidler for å kunne starte egen virksomhet. Hun ble med det i stand til å kjøpe en ku og nødvendig utstyr for å kunne sette i gang.

- Livet mitt er forandret. Nå har jeg min egen ku og driver min egen bedrift. Jeg har jobbet hard og lykkes. Før pleide jeg å matte spørre naboer om å få noe melk til å gi til barna. Nå kan jeg produsere bade melk, ost og yoghurt selv, sier hun.

Åtte år med krig har gjort at nesten 12 millioner syrere trenger humanit

ær hjelp. Halvparten av den syriske befolkningen har måttet flykte fra sine hjem, og er på flukt enten i eller utenfor landet. Kvinner og barn er hardest rammet av krisen.

- Gjennom denne vanskelige tiden har jeg lært at kvinner må gripe hver mulighet. Kvinner er sterke, men må kjempe for å klare å forsørge hele familien, særlig når vi er alene. Mitt håp er at Syria returnerer til slik det var for åtte år siden. Jeg håper vi kan gå i gatene igjen uten frykt, og at barna mine kan leve i fred. 

 

CARE i Syria:

  • CARE jobber inne i Syria med livreddende nødhjelp. Vi sørger for at familier har tilgang til mat, bolig og andre nødhjelpsartikler. Vi gir psykososial hjelp til traumatiserte barn, skaffer viktig medisinsk utstyr og gir støtte til kvinner.
  • I nabolandene Jordan, Tyrkia, Libanon, Egypt og Irak arbeider CARE med en rekke aktiviteter for å hjelpe flyktninger og sårbare lokalbefolkninger. CARE støtter også lokale myndigheter som har store utfordringer i å håndtere de mange flyktningene som trenger utdanning, helsehjelp og sosialhjelp.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon