Aktuelt / En mors kamp

En mors kamp

Mangel på næringsrik mat er fortsatt en trussel for verdens mest sårbare. Med langvarig matkrise i Niger, har Aishas innsats reddet livet til datteren Fatima.
fatimasahel
Foto: CARE

Aisha opplevde enhver mors verste mareritt. Datteren Fatima var syk, alvorlig underernært, og ble ikke bedre. Aisha hadde ikke penger til annet enn noe korn, som på langt nær hadde alle næringsstoffene nødvendig for å kunne vokse. Det var bare et spørsmål om tid før datteren lille kropp ikke lenger ville klare seg.

Aisha og Fatima bor i Niger i vest-Afrika, hvor flertallet av befolkningen i hovedsak lever på enkel hirsegrøt, som består av forskjellige små kornsorter. Omtrent en femtedel av befolkningen i regionen er i konstant fare for matmangel. Niger ligger helt sist på FNs utviklingsindeks, og klimeendringer vil gjøre situasjonen i en allerede svært tørr region enda mer utfordrende. De siste tiårene har Niger stått opplevd flere katastrofale tørkeperioder. I vest-Afrika er over 18 millioner mennesker utsatt for matmangel, og over 1 million av disse lider under alvorlig mangel på næring. Allerede marginale avlinger er i tillegg utsatt for fugler, gresshopper og andre innsekter. Som følge av mangelen, har matprisene økt, og husholdninger bruker allerede opp mot 80 prosent av sin inntekt på mat. Kvinner og barn er mest utsatt, og da spesielt små barn under to år - som Fatima.

Heldigvis hadde Aisha tilgang til en klinikk der datteren kunne få nødvendig næring for å overleve, men hun var fremdeles liten og sårbar. For Aisha og andre mødre i samme situasjon, har innsatsen i CAREs matprogram bedret situasjon. Gjennom samlinger for kvinner der man utveksler oppskrifter og lærer hverandre i hvordan kunne nytte næringsstoffene i ulike lokale matvarer best mulig. I tillegg deltar mødre som Aisha i spare- og lånegrupper som gir bedre økonomisk forutsigbarhet til å kunne ha råd til å kjøpe livsnødvendige varer i vanskelige tider.

Fatima overlevde, og det Aisha lærte gjennom matprogrammet bidrar til at datteren vokser seg sterkere for hver dag som går. Aisha har delt det hun har lært med andre mødre i landsbyen, med håp om at underernæring én dag ikke lenger vil ramme barn i Niger.

CARE Norge i Niger

  • CARE Norge har arbeidet i Niger siden 1980-tallet og var med å starte de første spare- og lånegruppene i landet. Siden 1991 har CAREs modell for spare- og lånegrupper blitt tatt i bruk av en rekke bistandsorganisasjoner over hele verden.
  • I Niger har den utviklet seg til å bli en kvinnebevegelse med en sterk posisjon. Kvinnene går under navnet Mata Masu Dubara (MMD) – «Kvinner med tæl» på det lokale språket Hausa.
  • I tillegg til økonomisk deltakelse, er kvinners sosiale og politiske deltakelse avgjørende. MMD-bevegelsen har blant annet fått mange flere kvinner til å engasjere seg politisk og stille som kandidater i lokalvalg.
  • Politisk påvirkning er også en viktig del av arbeidet i Niger. Styresmakter, lokale myndigheter, politiske partier og lokale institusjoner mobiliseres i arbeidet for kvinners rettigheter.
  • Småbønder i Niger er påvirket av klimaendringer – vanskelig klima gjør det utfordrende å drive bærekraftig. CARE jobber derfor for at 15.000 småbønder skal dra mer nytte av og bidra til forskning innen landbruk og klimatilpasning. 

 

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon