Aktuelt / – Rettssystemet er avgjørende i kampen mot seksuell vold

– Rettssystemet er avgjørende i kampen mot seksuell vold

Claudine Tsongo har kjempet for rettighetene til overlevende etter seksuell vold i DR Kongo hele sitt arbeidsliv. Hun ser fremgang, men væpnet konflikt er et evig hinder på veien mot endring.
claudinetsongo.jpg
Claudine Tsongo og hennes organisasjon samarbeider med CARE i arbeidet med å motvirke og forebygge seksuell og kjønnsbasert vold i Den demokratiske republikken Kongo. Foto: Jasmin Baulhassani/CARE.

Av: Anders Sætra, CARE Norge

– Jeg har alltid drømt om å bli advokat og ville jobbe for de som trenger det mest, men som ikke har råd til rettshjelp. Det er ikke gratis å ta en sak til retten, sier Claudine Tsongo.

I 2006 var hun med på å stifte organisasjonen Dynamique des Femmes Juristes (DFJ), som er et nettverk av kvinnelige advokater som jobber i det østlige Kongo. DFJ jobber for å beskytte og hjelpe overlevende etter voldtekt og annen kjønnsbasert vold gjennom rettssystemet, og har i flere år vært en viktig samarbeidspartner for CARE i Kongo.

– Etableringen av DFJ var en mulighet til å oppfylle min drøm om å være en stemme for de som trenger det mest. Det er fortsatt en lang vei å gå, men vi oppnår gode resultater, sier hun.

Se Claudine Tsongo på NRK Urix 5. desember.

80 prosent mindreårige

I tillegg til påvirkningsarbeid og mobilisering av lokalsamfunn til forsvar for sine rettigheter, tar organisasjonen i overkant av 200 saker til retten hvert år. Om lag 80 prosent av disse er mindreårige jenter som er blitt utsatt for voldtekt.

– Mindreårige kan ikke beskytte seg selv og er svært utsatt for vold. I tillegg finnes det mennesker som tror at de øker sin makt ved å begå overgrep mot barn, og enkelte av de som rammes av HIV tror de kan kureres ved å voldta et lite barn. Mange av disse overgrepene begås av sivile, mens politimenn og soldater som oftest går etter jenter mellom 14 og 18 år, sier Tsongo.

Les: En familie rammet av ebola.

Konflikten stopper endring

Et stort flertall av sakene ender med domfellelse, men konteksten de jobber i er ekstremt vanskelig. Mer enn to tiår med voldelig konflikt har skapt enorme humanitære behov og en svært usikker sikkerhetssituasjon i deler av landet, der væpnede militser kjemper mot regjeringsstyrkene om kontroll. Provinsen Nord-Kivu øst i Kongo, der Tsongo og DFJ jobber, er blant områdene som er hardest rammet av konflikten og dens konsekvenser.

Mer enn fire millioner kongolesere har måttet flykte fra sine hjem, og over 600.000 av disse har søkt tilflukt i nabolandene. Over to millioner barn lider av akutt feilernæring og utbrudd av sykdommer som kolera, meslinger, malaria og ebola rammer titusenvis av mennesker hvert år.

– I en del tilfeller blir overgriperne løslatt etter bare noen måneder selv om de ikke skulle vært det, som oftest på grunn av korrupsjon. Konflikten gjør at situasjonen endrer seg lite – det blir som en syklus. Samtidig er det ikke bare konflikten som fører til vold, men også skadelige normer og tradisjoner.

Samarbeid og forebygging

Ved siden av advokatvirksomheten samarbeider DFJ med CARE om to prosjekter i DR Kongo – ett som jobber for å endre sosiale normer som ligger til grunn for kjønnsbasert vold og diskriminering mot kvinner og et annet som støtter kvinneledete organisasjoner med å påvirke lovgivning og praksis i humanitære kriser og gjennom beslutningsorganer.

Les: – Frykten skaper en slags massepsykose.

Tsongo mener forebygging og samarbeid er to viktige stikkord for å gjøre noe med situasjonen i hjemlandet.

– Seksuell og kjønnsbasert vold er en realitet i Kongo, og vi gjøre en felles innsats. Ikke bare for å gjøre noe med overgrep når de skjer, men også for å forebygge. Rettssystemet kan spille en avgjørende rolle i den kampen.

 

CARE i DR Kongo:

  • CARE jobber for likestilling og maktbalanse mellom kvinner og menn. Dette gjør vi blant annet gjennom spare- og lånegrupper, hvor medlemmene. Her lærer de å spare og får mulighet til å låne penger og investere i noe de trenger eller i egen virksomhet slik at de kan ekspandere.
  • CARE legger også til rette for dialog mellom kvinner, menn, ungdom, lokale ledere, offentlige myndigheter og lokale sivilsamfunnsorganisasjoner for å forebygge konflikter og sosiale problemer og for å styrke motstandsdyktighet på husholds- og samfunnsnivå.
  • I forbindelse med den pågående ebolaepidemien hjelper CARE blant annet til med vann, hygiene og sanitærforhold i områder som er rammet, i tillegg til pågående prosjekter innenfor seksuell og reproduktiv helse og kjønnsbasert vold og styrking av kvinners rettigheter. For å forebygge og begrense epidemien jobber CARE med å spre informasjon og mobilisere lokalsamfunn i dette arbeidet.
  • Les mer om CAREs arbeid i Kongo her.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon