Aktuelt / – Vold mot kvinner er et stort og skjult problem

– Vold mot kvinner er et stort og skjult problem

Mange ser ikke vold i hjemmet som et problem samfunnet må ta tak i, sier Ei Shwe Yi Win. Hun ser framgang i arbeidet mot kjønnsbasert vold i Myanmar, men det er langt igjen før kvinner kan leve trygt og delta for fullt i samfunnet.
Ei Shwe Yi Win har sett betydelig fremgang på likestillingsfronten de siste 10-20 årene, men det er fortsatt en lang vei å gå. Hun peker på at Myanmar fortsatt bare har 15 prosent kvinner i nasjonalforsamlingen og at staten er for svak til å gjøre likestilling og styrking av kvinner til en prioritet. Foto: Anders Sætra/CARE.

– Kjønnsbasert vold er et stort problem i Myanmar, og det er et skjult problem. Mange er ikke klar over hva kjønnsbasert vold er. For eksempel er det mange som ser vold i hjemmet som en sak ektepar må finne ut av seg imellom – ikke noe samfunnet må ta tak i, sier Ei, programdirektør for CARE Myanmar.

– Dette er ikke en personlig sak, men noe lokalsamfunn må ta tak i. Det handler om sosiale normer og kulturelle oppfatninger. Dette jobber vi med å endre.

Myanmar har vært preget av krig og konflikt i over 60 år. Dette har satt dype spor og har også hatt innvirkning på kvinners stilling i samfunnet. Kvinner som lever i konfliktområdene eller i fattigdom i storbyene er ekstra utsatte.

I Myanmar støtter CARE Norge arbeid på alle nivåer i samfunnet for at myndigheter skal få på plass lovgivning som beskytter kvinner, og at utsatte kvinner skal møtes med respekt og få den beskyttelsen, helsehjelpen og rettshjelpen de trenger.

Saker blir ikke fulgt opp

Kjønnsbasert vold er definert som alle typer vold som skjer på grunn av sosialt bestemte kjønnsforskjeller, som ulikheter mellom kvinner og menn. Begrepet omfatter mange ulike former for vold, blant annet seksuelle overgrep, voldtekt, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, menneskehandel og kjønnslemlestelse. Én av tre kvinner rammes av slik vold globalt.

Marginaliserte kvinner i Myanmar, både kvinner i konfliktområder og i storbyene, er mer sårbare for kjønnsbasert vold og har svært få muligheter til å hevde sine rettigheter. Kvinner som søker hjelp hos politi og rettsvesen risikerer å bli utnyttet og misbrukt av de som burde beskytte dem.

– Vi jobber blant annet med de som tilbyr tjenester til disse kvinnene, slik at de kan få hjelp til å ta sakene sine videre til politiet eller andre offentlige etater. Det er et problem at politi og rettsvesen ikke forfølger disse sakene, sier Ei.

– Et dytt i ryggen

Nobels fredspris for i år går til Denis Mukwege og Nadia Murad for deres kamp mot seksualisert vold som våpen i krig og konflikt. Win er glad for prisen og håper det vil løfte problemet med seksualisert vold høyere på agendaen.

– Jeg tror dette vil gjøre at myndighetene i Myanmar og det internasjonale samfunnet vier dette problemet mer oppmerksomhet. Vi jobber hele tiden med å skaffe midler til arbeid mot lignende problemstillinger. Prisen kan definitivt være et dytt i ryggen for de som sitter med makten til å prioritere dette, sier hun.

 

CARE i Myanmar:

  • CARE jobber for å styrke sårbare kvinners rettigheter i Myanmar. Vi samarbeider med et nasjonalt nettverk for kvinnerettigheter, og jobber for å påvirke lovgivningen for å avkriminalisere prostitusjon og styrke tilbudet og rettighetene for kvinner utsatt for vold.
  • CARE samarbeider med organisasjonen Sex Workers in Myanmar (SWiM) driver med påvirkningsarbeid for sexarbeideres rettigheter og som drives av og med sexarbeidere. Dette arbeidet er banebrytende i Myanmar da andre tiltak i landet rettet mot sexarbeidere nesten utelukkende dreier seg om HIV og sykdomskontroll.
  • CARE har også et program som omhandler kvinner, fred og sikkerhet. CARE jobber i den etniske delstaten, Kayah, hvor majoriteten er ikke-etniske burmesere. Området en lang historie med konflikt, men i kjølvannet av våpenhvileavtaler er det mulig å forsøke å samarbeide med de ulike lokale aktørene for å forebygge vold mot kvinner, få en slutt straffrihet og på bryte opp skadelige kjønnsnormer.
  • Les mer om CAREs arbeid i Myanmar her.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon