Aktuelt / – Tidenes største bistandsbudsjett må prioritere kvinner og likestilling

– Tidenes største bistandsbudsjett må prioritere kvinner og likestilling

Kvinner og likestilling skal være et tverrgående tema i norsk utviklingspolitikk. Et rekordstort bistandsbudsjett gir en unik mulighet til å vise dette i praksis, sier Gry Larsen, generalsekretær i CARE Norge.
Det finnes ikke en enkelt løsning eller ett enkelt kapittel i statsbudsjettet som alene vil bedre kvinners posisjon. Likestilling må gjennomsyre alle deler av utviklingspolitikken, sier Gry Larsen, generalsekretær i CARE Norge.

05.10.2018: CARE Norge er glade for at regjeringen planlegger å oppfylle den felles målsetningen om å sette av én prosent av brutto nasjonalinntekt til bistand og utvikling. Det er et riktig steg på veien for å bekjempe fattigdom i verden.

– Det er politisk bestemt at kvinner og likestilling skal være et tverrgående tema i norsk utviklingspolitikk, og et rekordstort bistandsbudsjett gir en unik mulighet til å vise dette i praksis. Likestilling kan ikke reduseres til lovord og festtaler. Statsbudsjettet må vise at kvinner også prioriteres når pengene fordeles, sier Gry Larsen.

Langt igjen til målet

FNs bærekraftsmål nummer fem, likestilling av kjønnene, er ikke bare et viktig mål i seg selv. Kvinners deltakelse og selvstendighet er også avgjørende for å oppnå resten av bærekraftsmålene. FNs utviklingsprogram har fastslått at manglende likestilling er den største enkeltbarrieren for å oppnå målene.

I september ble årets tall fra FNs utviklingsindeks lagt frem og det er tydelig at utviklingen går for sakte på flere områder. I mange land er det fremdeles langt igjen før kvinner har økonomisk selvstendighet, retten til å bestemme over egen kropp og muligheten til å delta politisk og i samfunnsliv.

– Kvinner og barn rammes aller hardest av fattigdom. Kvinner har færre muligheter, tjener mindre og eier langt sjeldnere land enn menn. Det finnes ikke en enkelt løsning eller ett enkelt kapittel i statsbudsjettet som alene vil bedre kvinners posisjon. Likestilling må gjennomsyre alle deler av utviklingspolitikken, sier Larsen.

Kvinner må bli hørt

Hver dag dør over 800 kvinner i forbindelse med graviditet eller fødsel – nesten alle i utviklingsland. Kvinner er også særlig utsatt for vold og overgrep i krig og konflikt. Retten til å bestemme over egen kropp handler også om at kvinner skal kunne bestemme selv hvor mange barn de ønsker, at de har informasjon om og tilgang til prevensjon, trygge aborter og bedre mulighet for behandling av seksuelt overførbare sykdommer.

Utviklingspolitikk for økt næringsliv, jobbskaping og bedrifter vil ikke gi full uttelling uten at flere kvinner tar del i lønnet arbeid. Skattebistand vil først kunne gi full effekt når også kvinner blir en aktiv del av den formelle økonomien. Fremdeles har 104 land i verden lover som begrenser kvinners mulighet til jobb, og mange av verdens fattigste kvinner har ikke tilgang til grunnleggende bank-, låne- og sparetjenester.

– Vi kommer ikke i mål før kvinner også kan delta fritt i samfunnet og la sin stemme bli hørt. Kvinner er underrepresentert i lederstillinger i både politikk, administrasjon og næringsliv. Alle erfaringer tilsier at når kvinners stemme blir hørt og inkludert i beslutninger, blir det bedre løsninger for alle, sier Gry Larsen, som understreker at et godt budsjett for bistand og utvikling ikke bare avgjøres av hvor mye penger som brukes, men like mye av hvordan de blir brukt.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon