Aktuelt / Et nytt liv fri fra vold

Et nytt liv fri fra vold

I mange år levde Patricia i daglig frykt for å bli slått av ektemannen John Paul. Nå har paret blitt rollemodeller som kjemper for likestilling i lokalsamfunnet.
John Paul Nzabandora (51) og hans kone Patricia Ntahobavukira (47) i Gisagara i Rwanda. Frykt og fattigdom preget Patricias liv i mange år, men nå har ekteparet funnet sammen og lever lykkelig sammen med barna. Foto: Jeanne d'Arc Kampororo/CARE.

I mange år var hjemmet til John Paul Nzabandora og Patricia Ntahobavukira preget av alvorlig kjønnsbasert vold. John Paul eide og drev en bar som solgte bananøl. Patricia ble født og vokste opp i det samme området, men flyttet til hovedstaden Kigali som ung for å finne jobb. Da hun ikke fant arbeid, flyttet hun tilbake og fant sammen med John Paul igjen. De giftet seg i 1989 og fikk sitt første barn året etter.

Allerede i løpet av det første året de var gift begynte John Paul å slå kona. Av og til ble Patricia sendt til foreldrene sine for å bo der en stund.

– Hver gang jeg drakk følte jeg at jeg hadde rett til å slå henne. Noen dager etter at hun hadde dratt til foreldrene sine dro jeg dit og sa unnskyld, og lovet at jeg ikke skulle slå henne igjen. Patricia flyttet hjem igjen, men jeg sluttet ikke å slå. Til slutt måtte hun ta med seg barna våre hjem til foreldrene også. En gang slo jeg henne til og med foran foreldrene, sier John Paul.

Måtte ha hjelp

Patricia husker godt de gangene hun ble slått, som en gang da John Paul slo henne gjentatte ganger med en pinne før han skulle ut og drive gårdsarbeid.

Etter hvert startet CARE opp et prosjekt kalt Journeys of Transformation i landsbyen deres, som jobber for å engasjere menn i kampen for likestilling. Målet er at menn som mishandler partnerne sine skal endre tankesett og frigjøre seg fra tradisjonelle holdninger som gjør at kvinner blir fanget i fattigdom og voldelige forhold.

John Paul ble invitert til å delta. Patricia, som bodde hos foreldrene på det tidspunktet, nektet å bli med ham. Da prosjektkoordinatorer og de eldre i landsbyen involverte seg endret hun mening.

De to første ukene nektet hun å sitte med ektemannen, men etter hvert som de kom lenger ut i prosjektet begynte de å snakke mer åpent om forholdet. Da de begynte å analysere årsakene til og konsekvensene av den kjønnsbaserte volden kom de til roten av problemet. Drikkingen til John Paul måtte ta slutt.

Flyttet hjem

Patricia gikk med på å flytte tilbake til John Paul igjen, og han lovet at han skulle fortsette å jobbe med oppførselen sin. Han sverget på at han ikke skulle mishandle henne igjen.

– Eksemplene som ble gitt på kjønnsbasert vold lignet alle på det jeg hadde utsatt min kone for. Jeg angret på det jeg hadde gjort. Patricia hadde vært nødt til å jobbe for naboene for at vi skulle ha råd til mat til familien, og barna våre hadde sluttet på skolen selv om jeg hadde inntekt. Familien hadde heller ikke helseforsikring. Jeg ba kona mi om tilgivelse og bestemte meg for å gå inn i dette for fullt, sier han.

John Paul har holdt løftet han gav Patricia, og siden 2013 har familien vært samlet. Barna er tilbake på skolen og familien har fått helseforsikring. De har også investert i en sykkel, kaniner, kyllinger, en geit og en gris, som gir dem større inntekter.

Patricia er lykkelig over at mannen har endret seg, og sier han har redusert drikkingen kraftig. De har tatt ut et lån fra spare- og lånegruppen John Paul er med i til å utvide baren, som de nå eier og driver sammen.

– Vi har også rehabilitert huset vårt. I tillegg har selvtilliten jeg har fått på grunn av støtten fra lokalsamfunnet gjort at jeg er blitt valgt som megler, sier John Paul, som ønsker å ta en lederrolle i å hjelpe andre menn til å gjennomgå den samme endringen han selv har gjort.

 

CARE i Rwanda:

  • Rwanda utvikler seg raskt, men det er fortsatt store utfordringer knyttet til kvinners deltakelse og økonomiske utvikling. Mange kvinner har ikke tilgang til offentlige tjenester eller muligheter til å hevde sine rettigheter, og det er store utfordringer knyttet til kjønnsbasert vold.
  • CAREs program har som mål å styrke kvinners økonomiske og sosiale rettigheter. Det gjøres blant annet ved å gi dem mulighet til å delta på kurs i å lese, skrive og regne.
  • Gjennom CAREs spare- og lånegrupper får de også mulighet til å spare, låne og investere penger.
  • CARE gir også opplæring i entreprenørskap og bedriftsutvikling, og de største talentene kobles til mentorer.
  • CARE driver også påvirkningsarbeid for å bidra til sosiale endringer for likestilling og forebygging av kjønnsbasert vold. Gjennom opplæring og styrking av sivilsamfunn engasjerer vi både kvinner og menn, slik at de sammen kan endre holdninger og strukturer som truer kvinners rettigheter.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon