Aktuelt / Risikerer den største humanitære katastrofen hittil i Syria

Risikerer den største humanitære katastrofen hittil i Syria

Flere millioner sivile er fanget i Idlib i Syria og kan bli ofre for en ny eskalering av kampene.
En hjelpearbeider fra CAREs partnerorganisasjon Syria Relief distribuerer hygienesett med såpe, sjampo, tannkrem og andre produkter til barn i området. Foto: Syria Relief.

14.09.2018: Nærmere tre millioner mennesker anslås å oppholde seg i Idlib, et område nordvest i Syria. Av disse er 1,4 millioner internt fordrevne og en million barn. To tredjedeler av befolkningen i området trenger humanitær hjelp. CARE og andre hjelpeorganisasjoner jobber allerede på spreng for å tilby husly, mat, vann, skolegang og helsetjenester til en befolkning som raskt er blitt fordoblet og hvor mange allerede har flyktet fra andre steder i Syria med tomme hender.

Hvis det blir en ny militær opptrapping i Idlib, kan det ende med den største humanitære katastrofen i løpet av den syv år lange krigen i Syria. Nok en gang vil det være de mest sårbare som vil bli hardest rammet. Kvinner, barn og eldre i Idlib er ikke i stand til å komme seg i sikkerhet. Helsetjenester, skoler, vannkilder og annen livsviktig infrastruktur er allerede hardt skadet på grunn av konflikten, og ytterligere luftangrep og bombinger vil gjøre situasjonen enda verre.

– Vi frykter et nytt angrep og at vi skal bli tvunget på flukt igjen. Hvor skal vi finne et trygt sted å være? Kan vi komme oss over grensen? Hva om det kommer et kjemisk angrep? Vi er ikke forberedt på noe av dette, sier Jumana, som allerede har flyktet fra Hama til Idlib.

CARE og partnerorganisasjonene som jobber i Syria ber alle parter i konflikten om å overholde internasjonal humanitær rett og menneskerettighetene. Partene må beskytte sivile, inkludert hjelpearbeidere, og sivil infrastruktur. Hjelpeorganisasjoner må få tilgang til mennesker i nød. 

Bombingen av området har allerede begynt, sivile er blitt drept og infrastruktur er truffet. Hvis angrepene trappes opp ytterligere, kan opptil 900.000 mennesker i området bli tvunget på flukt. Allerede har 30.000 måttet flykte siden 1. september.

– Vi frykter at et angrep på Idlib kan utløse en ny bølge av mennesker på flukt. Folk lever i uvisshet – de vet ikke hva deres skjebne vil bli. Det er så mange rykter at livet står stille, sier Abdullah, som kommer fra Idlib.

CARE jobber i området gjennom syriske organisasjoner som vi har samarbeidet med i flere år. Syriske hjelpearbeidere distribuerer mat og andre varer, rent vann, klær, tepper, penger, psykososial støtte og annen hjelp til tusenvis av mennesker i nød. Siden begynnelsen av året har CARE nådd ut til mer enn 300.000 mennesker.

– Vår største frykt er et angrep med kjemiske våpen. Det kan vi ikke beskytte oss mot, og vi har ingen steder å flykte så lenge grensen mot Tyrkia er stengt. Hvis situasjonen ikke forbedrer seg vil barna mine miste et år med skolegang, sier Saleh, som har flyktet til Idlib fra Aleppo med kone og fem barn.

*Alle navn er endret av sikkerhetshensyn.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon