Aktuelt / Hver stemme fortjener å bli hørt

Hver stemme fortjener å bli hørt

Mediatrice overvant frykten for å delta i samfunnet og ta mer plass. Nå bruker hun sine egne erfaringer til å hjelpe andre kvinner med det samme.
I fremtiden vil jeg at alle familier skal kunne leve sammen i harmoni. Men da må vi samarbeide, sier Mediatrice. Siden hun begynte å engasjere seg for kvinner og jenters rettigheter og deltakelse for et par år siden har hun oppnådd store endringer, både for seg selv og andre. Foto: Peter Caton.

Selv om Rwanda har den høyeste andelen kvinnelige parlamentarikere i verden, er deltakelse på provins- og lokalsamfunnsnivå lav. Analfabetisme blant kvinner er høy, og mange kvinner har ikke tilgang til offentlige tjenester eller mulighet til å hevde sine rettigheter.

Every Voice Counts (ECV) er et femårig program som skal hjelpe de aller fattigste i Rwanda, særlig kvinner og jenter, til å kjenne sine rettigheter og bruke sin stemme til å kreve endring ved å organisere seg og handle kollektivt.

Sluttet å være sjenert

Programmet gir opplæring til mennesker som Mediatrice, som representerer sine lokalsamfunn i møter. Det er deres rolle å jobbe for å påvirke prosesser, arbeide mot kjønnsbasert vold og for at alle skal få ta del i styringen av samfunnet. Mediatrice jobber også for at mennesker med funksjonshemminger skal bli hørt.

– Da jeg først ble med i programmet fikk vi opplæring i hva kjønnsbasert vold er, før jeg begynte å fortelle andre i lokalsamfunnet om det. Da innså jeg at vi hadde mange tilfeller av kjønnsbasert vold. Etter dette forsto mange at det var et problem, og de fikk vite hvordan de kunne rapportere det. Før trodde mange at kjønnsbasert vold bare var voldtekt. Nå forstår mange problemet på en helt annen måte, sier hun.

Før Mediatrice kunne begynne å hjelpe andre til å kjempe for sine rettigheter, måtte hun tørre å ta mer plass selv.

– Det var først for et par år siden at jeg forsto kvinners rettigheter. Når mannen min gikk på møter i lokalsamfunnet tidligere ble jeg bare hjemme. Etter hvert skjønte jeg at jeg kunne bli med og bidra. Jeg sluttet å være sjenert – jeg ble sterkere.

– Må jobbe sammen

Tradisjonelt har familiens eiendeler og ressurser – som kyr – blitt sett på som mannens eiendom. Han bestemte også over pengene. Etter hvert har Mediatrice og de andre deltakerne i programmet fått mange eksempler på at det nytter å engasjere seg. De snakker også med foreldre hvis det er barn som slutter på skolen, slik at barna kommer tilbake igjen på skolebenken og får utdanning.

– Vi bidrar mye. For eksempel har det blitt langt færre konflikter innad i familier siden vi begynte. Den største utfordringen er familieøkonomi: Det er vanskelig å få folk til å forstå at det ikke bare er mennene som skal bestemme over familiens eiendeler, sier hun.

Nå beskriver Mediatrice ekteskapet med mannen som harmonisk. Når han skal på møter i lokalsamfunnet spør han om hun vil være med – han forventer ikke lenger at hun skal være hjemme. Hun vil at flest mulig skal få oppleve det samme, men da kreves det samarbeid mellom mennesker i lokalsamfunnet, lokale myndigheter og alle som kan bidra.

– I fremtiden vil jeg at alle familier skal kunne leve i harmoni. Men da må vi jobbe sammen.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon