Aktuelt / Fem ting å vite om ebolautbruddet i Kongo

Fem ting å vite om ebolautbruddet i Kongo

Nesten halvannen million mennesker bor i ebola-rammede områder, og kvinner og jenter er særlig utsatt for smitte.
rs4585_130316_155scr.jpg
Foto: Jake Lyell / CARE

30.08.2018

1. Virussykdom med høy dødelighet

Ebola er en alvorlig virussykdom med høy dødelighet. Siden det seneste ebolautbruddet i DR Kongo ble annonsert 1. august er til nå 77 dødsfall bekreftet. Utbruddet har skjedd i provinsen Nord-Kivu, som er en av landets mest folkerike med åtte millioner innbyggere. Potensielt kan ebolautbruddet spre seg til langt flere mennesker, og slik situasjonen er området kan antallet rammet fort øke betraktelig.

2. Sprer seg raskt

Det er mange hindre som gjør arbeidet med å hindre spredning vanskeligere, og myndigheter og organisasjoner jobber mot klokken. Viruset overføres til mennesker fra ville dyr, før det sprer seg fra person til person gjennom direkte kontakt, for eksempel gjennom kroppsvæsker eller fra overflater eller materialer som klær og sengetøy. I lokalsamfunn og husholdninger kan sykdommen spres gjennom en smittet persons blod, avføring, urin, oppkast og slev, og gjennom ubeskyttet sex og amming.

3. Konflikter i området gjør arbeidet vanskeligere

Ebolautbruddet i DR Kongo er i en området preget av konflikt og spenninger.  Nord-Kivu-provinsen har allerede har opplevd flere tiår med konflikt og usikkerhet. Dette gjør det ekstremt utfordrende å respondere raskt på utbruddet. Befolkningsbevegelse og et stort antall internt fordrevne i området (om lag 1,4 millioner) øker risikoen ytterligere. Mange internt fordrevne bor hos utvidet familie i overfylte boliger og må bevege seg mye rundt for for å få tak i mat. I tillegg har det vært en økning i antallet som flykter over grensen til Uganda. Både Rwanda og Uganda er i beredskap for potensielle utbrudd.

4. Dårlige vann- og sanitære forhold

Både helsesentre og vanlige husholdninger har svært dårlig tilgang til rent vann og gode sanitære og hygieneforhold. Helsesentre har som regel ikke tilgang på rennende vann og utstyr for å motvirke spredning av viruset. Ifølge Verdensbanken har bare 0,3 prosent av befolkningen på landsbygden i DR Kongo tilgang på vannkilder i tråd med standardene for FNs bærekraftsmål, mens bare 0,4 prosent har tilgang til sanitær- og håndvaskingsfasiliteter.

5. Kvinner og jenter har størst risiko for smitte

Kulturelle normer og sosiale hierarkier som bidrar til ulikhet mellom kjønnene gjør at kvinner og jenter i Nord-Kivu kan være spesielt utsatt for smitte. Kvinner og jenter er de som oftest de som tar vare på barn, syke og eldre og som tar seg av kles- og husvask. Kvinner og jenter er også ansvarlige for å hente vann til husholdningen – i Nord-Kivu går de fleste av dem 30 minutter eller mer bare for å hente vann. I tillegg er kjønnsbasert vold svært utbredt, også internt i ekteskap. Alt dette bidrar til å øke risikoen for smitte, samtidig som kvinner og jenter har dårligere tilgang på informasjon om risikofaktorer enn menn.

Hva gjør CARE?

CARE har jobbet i DR Kongo siden 1994 og hjelper blant annet til med vann, hygiene og sanitære forhold i områder som er rammet, i tillegg til pågående prosjekter innenfor seksuell og reproduktiv helse og kjønnsbasert vold og styrking av kvinner. De humanitære operasjonene er utformet for å sikre en rask overgang mellom krise, gjenoppbygging og utvikling.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon