Aktuelt / Flyktninger fra Myanmar må få vende hjem frivillig og i trygghet

Flyktninger fra Myanmar må få vende hjem frivillig og i trygghet

Over 700.000 mennesker har flyktet fra Myanmar til Bangladesh siden slutten av august i fjor, og det anslås at 919.000 nå bor i flyktningleirer like ved grensen mellom de to landene.
De fleste som har måttet flykte fra Myanmar siden august 2017 er traumatisert og har mistet alt. Mange har mistet familiemedlemmer. Foto: Nancy Farese/CARE.

Ett år etter at masseflukten fra Myanmar til Bangladesh begynte er CARE og andre humanitære organisasjoner bekymret for flyktningenes mulighet til å returnere til hjemlandet på en trygg og verdig måte. Mange, inkludert flyktningene selv, har allerede uttrykt sin bekymring for at de ikke er blitt mer inkludert i forhandlingene om retur.

– CARE ber alle de involverte partene om å forsikre at flyktninger kan returnere frivillig, informert og i trygghet. Prinsippet om «non-refoulement» (ingen skal sendes tilbake til et land der de risikerer forfølgelse) må bli opprettholdt og returer kan bare begynne hvis det ikke er noen pågående sikkerhetsrisiko i returområdet, understreker Zia Choudhury, CAREs landdirektør i Bangladesh.

Siden 25. august i fjor har over 700.000 mennesker flyktet fra Myanmar til Bangladesh, etter at volden eskalerte i staten Rakhine nord i landet. Det anslås at 919.000 flyktninger nå bor i Cox’s Bazar i Bangladesh, nær grensen til Myanmar.

CARE har vært aktive i området siden den tidlige fasen av flyktningkrisen og har nådd ut direkte til nærmere 250.000 mennesker med støtte og tjenester innenfor helse, ernæring, husly, vann og sanitære forhold, beskyttelse av kvinner og jenter mot kjønnsbasert vold og distribusjon av forskjellige varer.

I forbindelse med en avtale som ble inngått 23. november 2017 mellom Bangladesh og Myanmar, ber CARE myndighetene i begge land om å snarlig sørge for at flyktningene kan returnere trygt. På grunn av den ekstreme voldsmengden flyktningene har opplevd vil det være svært vanskelig å returnere i nær fremtid.

– Vi drar tilbake hvis hjemmene våre blir gjenoppbygget slik de var før de ble brent ned, hvis vi blir gitt status som rohingya og muslimer og hvis vi blir gitt retten til å bevege oss fritt, sier Omar (22), en flyktning fra Potibonia.

De fleste som har måttet flykte fra Myanmar siden august 2017 er traumatisert og har mistet både familiemedlemmer og alt de eier.

– Det var en torsdag kveld da vi hørte noen skudd i det fjerne. Vi brydde oss ikke så mye og la oss til å sove igjen. De kom tilbake om morgenen og begynte å brenne ned alle husene. Vi kom oss unna med livet i behold, men ingenting annet. De som ikke kunne forlate sine hjem ble brent levende. Jeg vet ikke engang hvor mange som ble drept, men det var så mange, sier Khatiza (40), en flyktning som bor i Cox’s Bazar.

Fordi så mange flyktninger kom så raskt, er den humanitære situasjonen kritisk. De fleste er avhengige av humanitær hjelp for tilgang på mat, husly, helsetjenester og andre livreddende tjenester. Til tross for dette ønsker mange flyktninger heller å bli enn å reise tilbake, fordi situasjonen i Myanmar ville vært enda verre.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon