Aktuelt / Positiv til ny humanitær strategi

Positiv til ny humanitær strategi

– Kvinner og likestilling er et gjennomgående tema strategien. Det er jeg glad for, sier Gry Larsen, generalsekretær i CARE Norge.
Gry Larsen ga ros til den nye humanitære strategien under Arendalsuka, men understreket samtidig at den må følges opp med konkrete handlinger. Foto: Eirik Natlandsmyr/CARE.

16.08.2018: Den nye humanitære strategien til Utenriksdepartementet ble lansert på Arendalsuka denne uken. CARE er glad for at beskyttelse av jenter og kvinner er blitt en sentral del av strategien, og at slike hensyn alltid skal ligge til grunn. Strategien legger også opp til at humanitær innsats og langsiktig bistand ses i sammenheng.

– Humanitær innsats og langsiktighet er et viktig samspill. CARE har et dobbelt mandat, både som humanitær aktør og gjennom langsiktig bistand. For oss er det naturlig å se dette i sammenheng, og jeg er glad den nye strategien trekker i samme retning, sier Larsen.

Gry Larsen benyttet debatten i Arendal til å rose departementet for arbeidet, men er likevel klar på at det er operasjonaliseringen av strategien som blir avgjørende.

– Innsats for kvinner og likestilling må ikke bare bli fine ord i en strategi. Nå må dette også vise seg i oppdrag, mål og valg av samarbeidspartnere, sier Larsen.

CAREs langvarige tilstedeværelse i land gjør det mulig å gi nødhjelp på en måte som også er med på å fremme langsiktig utvikling. I tillegg til å bistå med mat, vann, husly og helsetjenester, er vi opptatt av at alle mennesker, uansett kjønn eller alder, får dekket sine ulike behov og har mulighet til å påvirke støtten de får. For jenter og kvinner er det særlig viktig å være beskyttet mot vold og seksuelle overgrep i krisesituasjoner.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon