Aktuelt / Barn, ikke brud

Barn, ikke brud

Konsekvensene er mange og alvorlige, og påvirker millioner av jenter hvert år. Barneekteskap er en del av oppveksten til mange av verdens jenter.
rs41656_bgd2018nf97scr.jpg

Bilde fra flykningleir i Bangladesh. Barneekteskap er svært vanlig. De fleste jenter blir gift i alderen 12-16 år, og det er ikke uvanlig med 2-3 barn som 18-åring (Nancy Farese/CARE).

Dagnogo Salamatou ble tvunget inn i ekteskap som 13-åring og hadde fem barn som 20-åring. Mannen var voldelig og hun fikk ikke fullført skolegangen. Slik er dessverre oppveksten til mange av verdens kvinner. 

Hvert år blir 12 millioner jenter blir gift før de fyller 18 år. Det tilsvarer nesten et barneekteskap hvert andre sekund . Antallet er økende, og hvis det ikke gjøres noe med problemet vil 1,2 milliarder kvinner ha giftet seg som barn innen 2050.

Hva kan gjøres?
Barneekteskap og tidlige ekteskap gir livslange problemer for de som rammes og for deres familier, og er fremdeles et problem verden over. Barneekteskap er både en årsak til og et symptom på manglende likestilling mellom kvinner og menn. De grunnleggende årsakene til barneekteskap må bekjempes.  

CARE jobber på flere områder for å bekjempe årsakene til barneekteskap. Blant annet informasjonsarbeid om de negative konsekvenser dette gir, forbedre sanitærforhold på skolene slik at jenter kan forsetter skolegang under menstruasjon, arbeid for å engasjere menn og gutter i kampen mot barneekteskap, og arbeid opp mot lokale myndigheter. I tillegg bidrar CAREs arbeid for å bedre kvinners økonomiske selvstendighet til å gi tilbake muligheter for kvinner utsatt for barneekteskap.

For Dagnogo gikk veien til et bedre liv via en spare- og lånegruppe. Dette ga henne mulighet til å økonomisk selvstendig ved å selge salt, og hun skilte seg fra mannen. Nå har virksomheten vokst, hun har funnet en ny ektemann som behandler henne bra og barna går på skolen. Fritiden bruker hun til å kjempe mot barneekteskap og for jenters rett til utdanning.

Bilde av Dagnogo Salamatou.
Dagnogo Salamatou bruker fritiden til å kjempe mot barneekteskap og for jenters rett til utdanning. - Foto: Josh Estey/CARE

Ikke begrenset til ett område eller én kultur

Barneekteskap og tidlig ekteskap finnes i alle religioner og regioner. 45 prosent av jentene under 18 år er gift i Sør-Asia, 39 prosent i Afrika sør for Sahara, 23 prosent i Latin-Amerika og Karibia og 18 prosent i Midtøsten og Nord-Afrika.

Seksuell vold blir ofte brukt som et våpen i krig og konflikt. Under en krise ser mange foreldre barneekteskap som den beste muligheten de har til å beskytte barna sine fra slik vold. Ni av de ti landene med høyest forekomst av barneekteskap og tidlig ekteskap er sårbare stater.

Praksis og begrunnelse for barneekteskap varierer, men tar ofte utgangspunkt i et grunnleggende syn på kvinner som mindre verdt.

Les også: Vil skape endring nedenfra og opp i Niger


Mange og langvarige konsekvenser
Barneekteskap, tidlig ekteskap og tvangsekteskap får ofte alvorlige og livslange konsekvenser for jenters fysiske, psykiske og materielle levekår. De får oftere barn tidlig, de har høyere risiko for å oppleve komplikasjoner under graviditet og fødsel, høyere risiko for HIV/AIDS, de får flere barn, fullfører sjeldnere skolen og lever oftere i fattigdom. De rammes oftere av partnervold og har færre muligheter til å bestemme over sine egne liv. Dette påvirker igjen barna deres, som får et dårligere utgangspunkt. 

Vil du vite mer? Les mer om CAREs arbeid mot barneekteskap her.

 

 

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon