Aktuelt / Hva fikk vi til i 2015?

Hva fikk vi til i 2015?

CARE arbeider gjennom langsiktige utviklingsprogrammer og nødhjelpsinnsats for å bekjempe fattigdom og hjelpe verdens fattigste mennesker med å få et bedre liv. Totalt fikk over 65 millioner mennesker hjelp av CARE i løpet av 2015.
butikk.jpg

I løpet av 2015 har CARE arbeidet i til sammen 95 land, innenfor ulike sektorer som økonomisk utvikling, helsetjenester, matsikkerhet og politisk påvirkning. Felles for alle CAREs programmer og intervensjoner er målet om å gi kvinner og jenter kunnskap om og mulighet til å kreve sine rettigheter. 

Her er de viktigste resultatene fra CAREs arbeid i 2015:

  • Flere enn 3,4 millioner kvinner og menn klarte å tjene mer penger på bakgrunn av det de lærte av CARE.
  • Flere enn 2,4 millioner kvinner og menn fikk informasjon og kunnskap om å fremme likestilling og kvinners rettigheter i sine lokalsamfunn. 
  • Flere enn 31 millioner kvinner, menn og barn fikk i fjor bedre informasjon om, og tilgang til, helsetjenester som bedrer mor og barns helse.
  • 3 millioner mennesker har fått bedre tilgang på rent drikkevann, blant annet gjennom nye brønner og borehull, eller rehabilitering av gamle.
  • Flere enn 15 millioner mennesker fikk et bedre helsetilbud slik at de kan beskytte seg mot hiv, tuberkulose og andre sykdommer. 
  • Til sammen har over 0,7 millioner mennesker fått mulighet til å drive mer bærekraftig jordbruk gjennom kunnskap om blant annet vanning, utdeling av såkorn og gjenoppliving av effektive tradisjonelle jordbruksmetoder.
  • 1 million mennesker som lever i utsatte områder, fikk hjelp av CARE til å forberede seg på mulige framtidige kriser og iverksette tiltak for å minske skadeomfanget.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon