Aktuelt / Vil skape endring nedenfra og opp

Vil skape endring nedenfra og opp

Utfordringene står i kø for Niger, og det haster å finne løsninger. Likevel ser landdirektør Ely Keita grunn til optimisme.
Ely Keita er utdannet lærer, men har jobbet med utviklingsspørsmål hele sitt voksne liv. Siden 2017 har han vært landdirektør for CARE Niger. Denne uka var han i Norge for å sette landet på dagsorden.

Stor befolkningsvekst, klimaendringer og en svært usikker sikkerhetssituasjon er bare noen av de store utfordringene befolkningen i Niger, myndighetene og hjelpeorganisasjonene som jobber i landet må håndtere.

Ifølge FN kan Niger, som i dag har nær 20 millioner innbyggere, ha over ti ganger så mange innbyggere i 2100. Samtidig gjør klimaendringer det stadig vanskeligere å skaffe nok mat.

7,9 barn per kvinne

Det er en kompleks situasjon som må møtes med mange virkemidler. Ett av dem er å få bukt med barneekteskap og tidlig ekteskap, som rammer tre av fire jenter i Niger i dag.

– Barneekteskap og tidlig ekteskap er først og fremst et rettighetsspørsmål. Hvis en jente gifter seg for tidlig mister hun retten til utdanning. Det skaper også helseproblemer, og helsetjenestene i Niger er ikke gode nok til å håndtere dette. Mange mister livet fordi de blir gravide før kroppen er klar for det. I tillegg gjør det at kvinner får for mange barn – hver kvinne føder i snitt 7,9 barn, sier Ely Keita, landdirektør for CARE Niger, som sier at befolkningsveksten er et kritisk område for den videre utviklingen.

– Det blir stadig mindre dyrkbar jord på grunn av klimaendringer, som gjør at husholdninger må skaffe mat til flere mennesker med mindre. Niger vil befinne seg i en situasjon der vi har flere mennesker enn vi kan skaffe mat, helsetjenester og utdanning til. Hvis vi ikke gjør noe med det vil hele utviklingsagendaen bli offer for befolkningsvekst, sier han.

500.000 kvinner

CARE bidrar gjennom å jobbe på grasrotnivå. Spare- og lånegruppene, som ble tatt i bruk for første gang i 1991 i Niger, har etter hvert vokst til å bli en bevegelse som jobber for kvinners rettigheter og muligheter på flere nivåer. Det er i dag mer enn 30.000 slike grupper i landet, hvorav 18.000 er startet opp av CARE. 97 prosent av de nesten 500.000 medlemmene i disse gruppene er kvinner.

Spare- og lånegruppene fungerer også som en inngangsport til andre tilbud for å styrke kvinner, som lese- og skriveopplæring og forbedring av matsikkerhet. I tillegg kan medlemmene sammen jobbe med banker for å få tilgang til formelle banktjenester som passer deres behov.

– Vi ønsker at denne bevegelsen skal vokse til en stor sosial bevegelse som kan jobbe for endring fra bunnen og opp. De siste tiårene har brakt med seg endringer i kvinners politiske og økonomiske deltakelse og deres evne til å frigjøre seg fra sosiale normer som holder dem tilbake. Målet er å skalere dette opp og få til endringer på samfunnsnivå, sier Keita.

Utdannes til arbeidsledighet

Niger har fått mer oppmerksomhet i norske og europeiske medier den siste tiden, blant annet fordi det er en gjennomfartsåre for flyktninger som ønsker å komme seg til Europa.

– Niger er kanskje på alles radar nå på grunn av migrasjon og sikkerhet, men det er viktig å huske at dette også går utover myndighetenes evne til å investere i sosiale tjenester. Oppmerksomheten blir også rettet mot disse spørsmålene på bekostning av utvikling.

52 prosent av innbyggerne i Niger er under 15 år og mange ungdommer utdanner seg til arbeidsledighet. Hvis landet skal utvikle seg i riktig retning er det avgjørende at det blir skapt flere jobber.

– Befolkningen må bli gitt muligheter. Det er der CARE kommer inn, som en partner som kan hjelpe befolkningen med å få tilgang til tjenestene de trenger og bidra til å skape utvikling, sier Ely Keita.

 

CARE i Niger:

  • CARE har vært tilstede i Niger siden den store sultkatastrofen i 1974.
  • Niger er et av de aller fattigste landene i verden, og det var her, for over 25 år siden, at spare- og lånegruppene så dagens lys. I Niger går de under navnet Mata Masu Dubara (MMD) – «Kvinner med tæl» på det lokale språket Hausa.
  • CAREs modell for spare- og lånegrupper blir i dag brukt av en rekke bistandsorganisasjoner over hele verden. I Niger har den utviklet seg til å bli en kvinnebevegelse med en sterk posisjon.
  • CARE arbeider i Niger med å styrke likestilling og sivilsamfunnet. Vi jobber med 230.000 mennesker i 30 kommuner for at kvinner i sårbare situasjoner og gutter og jenter i skolealder skal få realisert sine sosiale, økonomiske og politiske rettigheter.
  • Les mer om CAREs arbeid i Niger her.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon