Aktuelt / Finansforbundet utvider samarbeidet med CARE

Finansforbundet utvider samarbeidet med CARE

Over 10.000 mennesker i Mali og Burundi skal få tilgang til spare- og lånegrupper og formelle banktjenester.

Finansforbundet har vært en viktig støttespiller for CARE Norge siden 2009. De siste ni årene har forbundet støttet CAREs arbeid med spare- og lånegrupper i Mali og ulike nødhjelpskampanjer med til sammen 2.250.000 kroner.

Nå har Finansforbundet bestemt seg for å utvide samarbeidet til og med 2021. Gjennom å støtte prosjekter i både Mali og Burundi skal minst 10.000 mennesker få tilgang til spare- og lånegrupper og formelle banktjenester. Indirekte skal prosjektene nå ut til nærmere 60.000 mennesker. Forbundet har forpliktet seg til å bidra med 500.000 kroner årlig.

– Det nye prosjektet er spennende ved at det kombinerer spare- og lånegrupper og formelle banktjenester. Å få tilgang til banktjenester er helt avgjørende for å få virksomheter til å vokse, skape arbeidsplasser og et tryggere levebrød for mange familier. Hjelp til selvhjelp er bærebjelken for samarbeidet mellom Finansforbundet og CARE. Det er imponerende å se hvilke ringvirkninger CAREs arbeid får i lokalsamfunnet ved hjelp av vår støtte, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman.

FNs bærekraftsmål peker på viktigheten av formelle banktjenester som en del av fattigdomsbekjempelsen. Spare- og lånegruppene fungerer som en plattform for å nå ut til den fattigste delen av befolkningen, som etter hvert kan kobles opp mot mer formelle banktjenester. CARE jobber med å sikre tilpassede produkter som er trygge og svarer til deres behov.

– Å kunne bidra til å styrke mennesker i en vanskelig posisjon ved å gi de tilgang på kunnskap og kapital til fornuftig pris er noe vi som jobber i finans spesielt ser viktigheten av. Det gjør prosjektet ekstra meningsfylt og relevant for oss, sier Hellman.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon