Aktuelt / Et partnerskap som endrer liv

Et partnerskap som endrer liv

I samarbeid med Grieg Foundation har nesten 60.000 rwandere fått opplæring i lesing, skriving og regning siden 2011. Innen 2020 skal programmet nå ut til minst 90.000 mennesker.
Stolte deltakere venter på å motta diplomet som beviser at de har bestått den ni måneder lange lese-, skrive- og regneopplæringen. Flere hundre deltakere, med familie og venner tilstede, var samlet til seremoni og fest forrige uke. Foto: Anders Sætra/CARE.

Programmet retter seg mot voksne kvinner og menn som deltar i CAREs spare- og lånegrupper, og har siden starten overoppfylt målene for antall deltakere. Til nå har opplæringen pågått sør i Rwanda, men i neste fase rulles det ut også i øst-, vest- og nordprovinsene.

– Vi i Grieg Foundation er glad for å støtte og være med på å videreutvikle et så vellykket prosjekt. Det er sterkt å se hvilken innvirkning det å lære seg å lese, skrive og regne har på menneskers liv, sier Elisabeth Grieg, deleier i Grieg-gruppen og styremedlem i Grieg Foundation.

Hun kom nettopp hjem fra Rwanda, der hun fikk se på nært hold hvilken effekt programmet har. Ideen om å starte opp et slikt program kom etter at Elisabeth Grieg besøkte Rwanda i 2009 og så hvordan opplæringen kunne styrke CAREs arbeid med kvinner i kampen mot analfabetisme i landet.

Deltakerne samles to ganger i uka i klasser på om lag 45 over en periode på ni måneder. Etter endt opplæring gjennomfører de en prøve som avgjør om de har bestått eller ikke.

Deltakerne fortalte om hvordan ferdigheter som mange tar for gitt åpner dører. Mange starter sin egen virksomhet og skaffer seg egen inntekt, og foreldre kan hjelpe barna sine gjennom skolen og får råd til å betale skolepenger.

Det store flertallet av deltakerne er voksne kvinner. Mange hadde små muligheter til å løfte seg selv og familien ut av fattigdom før de ble med i CAREs programmer.

– Det er helt avgjørende for kvinnene selv, familiene deres og samfunnet at folk blir gitt muligheten til utdanning og opplæring. Rwanda er et land i rask utvikling, men alle må med hvis utviklingen skal fortsette og komme hele befolkningen til gode, sier Elisabeth Grieg.

Elisabeth Grieg deler ut diplom til en av deltakerne. Grieg Foundation har støttet CAREs arbeid i Rwanda i snart ti år.
Elisabeth Grieg deler ut diplom til en av deltakerne. Grieg Foundation har støttet CAREs arbeid i Rwanda i snart ti år.

Grieg Foundation har støttet CARE siden 2009. Programmet i Rwanda er en del av CAREs arbeid mot fattigdom og for likestilling i landet. I tillegg til lese-, skrive- og regneopplæringen lærer kvinnene å snakke i forsamlinger, tilegne seg mer informasjon, forstå sin egenverdi og å påta seg lederroller.

Gry Larsen, generalsekretær i CARE Norge, var med til Rwanda med Elisabeth Grieg. Hun er glad for samarbeidet og sitter også igjen med mange sterke inntrykk.

– Grieg Foundation har vært en sterkt engasjert samarbeidspartner for CARE i mange år, og både tallene og historiene vi får høre når vi er på besøk forteller hvilken effekt vårt samarbeid har. Det forandrer liv for den enkelte og for familiene deres, og det bidrar til positiv endring i lokalsamfunn. Vårt mål er at det vi sammen har gjort og alle lærdommene vi har fått i Rwanda skal tas videre til andre land, sier Larsen.

Fra 2014 har det også vært en viktig del av programmet å fremme entreprenørskap blant kvinner, aktiviteter som viser lovende resultater.

– Støtten fra Grieg Foundation har vært helt avgjørende for å få til så gode resultater, sier Gry Larsen.

CARE i Rwanda:

  • Rwanda utvikler seg raskt, men det er fortsatt store utfordringer knyttet til kvinners deltakelse og økonomiske utvikling. Mange kvinner har ikke tilgang til offentlige tjenester eller muligheter til å hevde sine rettigheter, og det er store utfordringer knyttet til kjønnsbasert vold.
  • CAREs program har som mål å styrke kvinners økonomiske og sosiale rettigheter. Det gjøres blant annet ved å gi dem mulighet til å delta på kurs i å lese, skrive og regne.
  • Gjennom CAREs spare- og lånegrupper får de også mulighet til å spare, låne og investere penger.
  • CARE gir også opplæring i entreprenørskap og bedriftsutvikling, og de største talentene kobles til mentorer.
  • CARE driver også påvirkningsarbeid for å bidra til sosiale endringer for likestilling og forebygging av kjønnsbasert vold. Gjennom opplæring og styrking av sivilsamfunn engasjerer vi både kvinner og menn, slik at de sammen kan endre holdninger og strukturer som truer kvinners rettigheter.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon