Aktuelt / CAREs historie

CAREs historie

CARE ble etablert i 1945 av amerikanske organisasjoner som ønsket å hjelpe Europa etter andre verdenskrig. Visste du at mange familier i Norge fikk CARE-pakker etter krigen?
carepkfinmark.jpg

Hjelp til et krigsherjet Europa

I Nord-Amerika var det mange som ønsket å hjelpe det krigsrammede Europa. 22 organisasjoner gikk sammen og startet CARE – Cooperative for American Remittances to Europe. Organisasjonen leverte til sammen 100 millioner nødhjelpspakker til europeere som manglet både mat, klær og andre nødvendige varer.

Ideen om å sende CARE-pakker kom fra en gammel amerikansk tradisjon. Mange amerikanere har gjennom tidene sendt CARE-pakker med hyggelige og nyttige ting til sønner og døtre som har flyttet hjemmefra. Det var denne tradisjonen som nå fikk nytt innhold.

 

300.000 pakker til Norge

I 1946 nådde de første 20.000 pakkene havnen i Le Havre i Frankrike. Samme år skrev Norges statsminister Einar Gerhardsen under avtaler om CARE-pakker til Norge. Fram til 1950 delte CARE ut 300.000 pakker fulle av mat, klær, bøker og leker til norske familier.

CARE-pakkene ble et symbol på medfølelse og sjenerøsitet. Mens Marshall-hjelpen var støtte fra amerikanske myndigheter til den norske staten, var CARE-pakkene hjelp fra menneske til menneske.

” Every CARE-package is a personal contribution to the world peace our nation seeks. It expresses America’s concern and friendship in a language all peoples understand” 
- President John F. Kennedy, 1962.

På 1950-tallet utvidet CARE sitt arbeid med matvarehjelp til sultende mennesker. Rollen som nødhjelps- og bistandsaktør ble for alvor slått fast i 1970-årene, etter pionertiden i 1960-årene hvor CARE satte i gang egne helseprogram. 

 

CARE i Norge

CARE i Norge ble opprettet 30.september 1980 med Torkild Skallerud som direktør. Hovedfokuset for det norske kontoret har alltid vært å bekjempe fattigdom ved å vektlegge kvinnenes rolle i samfunnet. Vi vet at kvinnene må delta aktivt i utviklingen for at vi skal kunne bekjempe fattigdom effektivt.

 

Dagens CARE

CARE arbeider i dag med nødhjelp og langsiktig bistand og heter nå Cooperative for Aid and Relief Everywhere.

CAREs viktigste metode i kampen mot fattigdom er organisasjonens egen mikrofinansmodell, spare- og lånegrupper.

Se kun: Nyheter | Blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon