Hjelp kvinner ut av fattigdom

– Å lære å lese og skrive gjorde at jeg ville bli politiker. CARE lærte meg at alle barn har rett til å gå på skolen, og at kvinner har samme rettigheter som menn.

-Hadjo Djibo, en av Nigers mest aktive politikere

hver måned

239 894

kvinner støttet direkte i 2018, nær 1 million mennesker nådd

13 land

hvor CARE Norge har prosjekter

89 %

av innsamlede midler går til formålet

Ved samarbeid med kvinner arbeider CARE for å få til bærekraftig endring. Vi gir dem kunnskap, styrke og muligheter til å klare seg selv.