Rift

Om oss

CARE er en global bistandsorganisasjon som jobber for kvinners rettigheter, både fordi dette er et viktig mål i seg selv og den mest effektive måten å redusere fattigdom.
Hjelp til kvinner hjelper flere.

CARE ble etablert i 1945 og er i dag en av verdens fremste bistandsaktører. Gjennom et nettverk av organisasjoner med sterk lokal tilhørighet i 95 land, jobber vi for å skape varige endringer som reduserer fattigdom og sikrer menneskerettigheter. CAREs kontor i Norge har om lag tyve ansatte.

Spare- og lånegruppene er en av våre viktigste metoder for å bekjempe fattigdom. Dette er en form for mikrofinans utviklet av CARE for 25 år siden, som nå anvendes over hele verden. Gruppene gir fattige mennesker muligheter til å endre livet sitt og samfunnet de bor i gjennom egen innsats.

CARE bistår mennesker som rammes av naturkatastrofer og konflikter med livsviktig nødhjelp. Vi jobber også for at fattige og sårbare mennesker skal kunne klare seg gjennom kriser uten å være avhengige av hjelp for å overleve. Forebygging redder flere liv og er billigere enn nødhjelp.

CAREs visjon er en verden hvor fattigdom er overvunnet og mennesker lever i trygghet og verdighet. CARE vil være en global kraft og en anerkjent samarbeidspartner i en verdensomspennende bevegelse dedikert til fattigdomsbekjempelse. CARE skal være kjent overalt for vårt ufravikelige engasjement for menneskers verdighet.

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon