DNB

DNB støtter spare- og lånegrupper i både Rwanda og Burundi.
115dnbrgbsolid220x113.jpg

DNB og CARE har hatt en langvarig samarbeid helt siden 2009. Målet har hele tiden vært å gi fattige kvinner kunnskap og mulighet til å sette i gang prosjekter som kan gi inntekt. Spare- og lånegruppene er en svært viktig del av dette samarbeidet. 

De første årene støttet DNB arbeidet med å starte og drive spare- og lånegrupper i Rwanda. Fra 2014 til 2016 er fokuset på Burundi. I Burundi vil støtten fra DNB skape muligheter og positive ringvirkninger for flere tusen. Prosjektet inngår som del av det eksisterende programmet som etablerer, støtter og styrker spare- og lånegrupper.

Spare- og lånegruppene som DNB følger i Burundi er veletablerte. Det vil si at de har godstyring og kontroll, god spareevne, høy tilbakebetalingsgrad, regelmessig kontakt med CAREs landkontor, ønske om å gjennomføre større investeringer med klare planer, god innovasjonsgrad og voksende nettverk. Nå er de klare for å sette i gang større prosjekter, gjerne også i samarbeid med en ekstern mikrofinansinstitusjon.

 

DNB følger spesielt fem grupper i Burundi

Mukenyezi Ishigikire
Gruppen Mukenyezi Ishigikire fra Kimimba består av hele 150 medlemmer. Den ble etablert 28. desember 2009 og lager tak- og mursteiner. Gruppens ønske er å modernisere produksjonen ved å få kjøpt inn en ovn og nye former og bygge lager.

Turondere Kazoza K'ibibondo
Gruppen Turondere Kazoza K'ibibondo fra Rwesero består av 23 medlemmer (19 kvinner og 4 menn). Gruppen ble etablert 15. juni 2009 og driver med landbruksproduksjon av soyabønner og frukt. Gruppens mål er å kjøpe en eiendom og bygge hus som kan være lager, butikk og produksjonssted for soyamelk.

Bigeme Twiyunge
Gruppen Bigeme Twiyunge fra Kinama består av 25 medlemmer (alle kvinner) og ble etablert i november 2009. Gruppen dyrker tomater og grønnsaker og har i tillegg en dansegruppe. Gruppens mål er at hvert enkelt medlem skal få økt sin kapital.

Abahuza Mugambi
Gruppen Abahuza Mugambi fra Kayomo består av 30 medlemmer og ble etablert i 2009. Gruppen dyrker bananer, ris og kassava og dyrker frem treplanter som de selger videre. Gruppens mål i denne perioden er at hvert medlem skal kunne få råd til geiter. De håper på å få råd til en maskin som rensker ris.

Dushigikire Abafyatura Amategura
Gruppen Dushigikire Abafyatura Amategura består av 15 medlemmer. De dyrker bønner og mais og holder husdyr. De har som mål at alle medlemmene skal få råd til ei ku. De ønsker også å kunne modernisere husene sine.

Vi støtter Moiras metode i CAREs arbeid med å bekjempe fattigdom


Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon