Aktuelt / CARE Code of Conduct

CARE Code of Conduct

CARE er forpliktet til å møte internasjonale standarder for kvalitet og ansvar.
money.jpg
CARE/Josh Estey. 2013.

CARE har nulltoleranse for korrupsjon og klare retningslinjer for å unngå dette.
Vi har et omfattende system for å opprettholde denne standarden.

CARE er medlem av INGO Accountability Charter som gir medlemsorganisasjonene felles forpliktelse til åpenhet og ansvar. CARE rapporter årlig til INGO Accountability Charter og denne informasjonen gjøres tilgjengelig på deres nettside.

CARE er påtegnet internasjonale humanitære standarder og regler. CARE deltar aktivt med en rekke internasjonalt anerkjente bistandsorganisasjoner, FN-organisasjoner og i forum som arbeider for å opprettholde best mulig praksis og standarder, for å bedre humanitært arbeid og til å påvirke humanitær politikk. Disse inkluderer:

CARE International deltar i følgende forum for å forbedre internasjonalt humanitært arbeid

Care har nulltoleranse for korrupsjon

CARE er en av verdens største hjelpeorganisasjoner. Vi er tilstede i 90 land, har 14.000 ansatte og jobber i de land der det er mulig gjennom lokale partnere. For å yte bistand og nødhjelp til omtrent 65 millioner mennesker årlig.

CARE har nulltoleranse for korrupsjon, i egne rekker eller hos våre lokale samarbeidspartnere som er med på den daglige driften av programmene våre. Korrupsjon en stor utfordring for, og trussel mot utviklingen i verdens fattigste land.

I mange av de landene vi jobber står både staten og sivilsamfunnet svakt. CARE jobber tett med lokale partnere for å sikre at prosjektene våre er bærekraftig, har lokal forankring og legitimitet. Vi jobber mye med å gi partnere våre opplæring i å håndtere penger, dokumentere bruken og rapportere tilbake til oss.

Hva gjør CARE for å unngå korrupsjon og avdekke?

CARE har omfattende systemer for intern kontroll og i tillegg blir regnskapene til CARE hvert år revidert eksternt. CARE har også løpende revisjon av alle landkontorer.

CARE jobber der det er mulig gjennom lokale partnere. Det settes av mye tid til trening av disse. Når CARE får en ny partner blir denne partneren grundig vurdert. Samarbeidspartnere får også informasjon om finansielle retningslinjer, og det lages en kontrakt, en samarbeidsavtale og en utbetalingsplan. 

Avsluttede korrupsjonssaker hentet fra Utenriksdepartementets rapport om økonomiske misligheter 

1. kvartal 2016

Rwanda: Ansatt hos lokal partner forfalsket bilag for overnatting   i forbindelse med workshop. Dette ble oppdaget av Care Rwandas interne   revisor. Samarbeidet med lokal partner er avsluttet. NOK 1242 er tilbakebetalt.

3. kvartal 2015

Burundi: Underslag hos lokal partner. Tilbakebetalt beløp NOK 160 164
Burundi: Underslag hos lokal partner. Tilbakebetalt beløp NOK      6456
Burundi: Underslag hos lokal partner. Tilbakebetalt beløp NOK 348 778

 

 

 

 

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon