Aktuelt / Styremedlem

Styremedlem

Gry Synnevåg
grysynnevg.jpg

Gry jobber som Seniorforsker ved Institutt for internasjonale miljø-og utviklingsstudier på Norges miljø-og biovitenskapelige universitet

Hun er opptatt av bærekraftig landbruk  i et klimaperspektiv, biodiversitet, mat - og ernæringssikkerhet i  Afrika sør for Sahara, med fokus på Sahel området. 

Engasjeres av utvikling av prosjekter og strategier som kan bidra til styrking av kvinners rettigheter og  bedrede levekår for fattige småbønder i land i Sør .  

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon