Aktuelt / DR Kongo

DR Kongo

CARE Norge har støttet humanitære prosjekter i DR Kongo siden 2002. Dette har gradvis endret seg til langsiktige prosjekter med fokus på kjønnsbasert vold, seksuell og reproduktiv helse, og politisk påvirkningsarbeid.
kongo.jpg

Etter flere tiår med konflikt er det økonomiske og sosiokulturelle livet i Øst-Kongo spent. I DR Kongo lever ni av ti under fattigdomsgrensen og det sosio-politiske og kulturelle miljøet rammer menn og kvinner ulikt. Menn har flere rettigheter og privilegier enn kvinner. 

Nord-Kivu-provinsen er stedet som har opplevd mest målrettet sivil krigføring og lider av den største inntektsforskjellen i landet. Mens det store flertallet av befolkning lever i fattigdom, er inntekten til menn anslått til å være 2,5 ganger høyere enn for kvinner, samtidig som kvinners arbeidsmengde (betalt og ubetalt) er betydelig større. Mer enn åtte av ti kvinner bekrefter at de har opplevd en eller flere former for kjønnsbasert vold i sitt lokalsamfunnet.

Tunaweza II - Vi kan det

Programmet Tunaweza II skal bidra til likestilling og maktbalanse mellom kvinner og menn og er tilstede i ni distrikter i Nord-Kivu. CARE Norge har siden 2012 støttet Tunaweza-programmet som er i sin andre fase. 

Programmet inneholder dialogprosesser i nærsamfunnet mellom kvinner, menn, ungdom og lokale religiøse og tradisjonelle ledere, samt offentlige myndigheter. Denne prosessen gir kvinner anledning til å adressere rettighetsbrudd og formidle dette til beslutningstakere for å forhandle frem endringer i loven. Praktisering av loven følges opp årlig og makthavere blir holdt ansvarlige. Denne tilnærmingen er viktig for at loven skal få økt effekt.

Tunaweza programmet samarbeider også med ungdomsprogrammet, Sisi Vijana som også er støttet av CARE Norge.
Sisi Vijana gir gutter opplæring innen menneskerettigheter og likestilling. Etter opplæringen engasjerer de seg ved å delta i ungdomsklubber som driver informasjonsvirksomhet og kampanjearbeid. Denne måten å jobbe på ble først utviklet av CARE Norge på Balkan.

I DR Kongo har over 73 000 kvinner og jenter mellom 13-49 år fått delta i spare- og lånegrupper. Dette er med å styrke deres sosioøkonomiske status og gir tilgang til utdanning og helsetjenester. Ledere av sivilsamfunns-organisasjoner, (inkludert spare- og lånegrupper), får gjennom programmet styrket sin evne til å drive påvirkningsarbeid.

I tillegg engasjeres menn og lokale ledere individuelt og i fellesskap for å endre sosiale normer som underbygger kjønnsbasert vold og diskriminering mot kvinner.

 

Flere måter å bidra på


Her er vi


Vi er til stede i 94 land, mens CARE Norge har et
spesielt ansvar for 9.

DR Kongo | Myanmar | Tanzania | Rwanda | Burundi | Niger | Mali | Afghanistan | Syria

Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon