Aktuelt / Niger

Niger

CARE har vært tilstede i Niger siden den store hungerkatastrofen i 1974. I dag er vi anerkjent for vårt bidrag til å fremme kvinners sosiale, økonomiske og politiske posisjon i samfunnet.
niger.jpg

PROMEESS – Styrking av likestilling og sivilt samfunn

PROMEESS bygger på tidligere faser av arbeidet med spare- og lånegrupper, som i Niger går under navnet Mata Masu Dubara (MMD). Fra 2016 til 2020 er målet at kvinner i sårbare situasjoner, gutter og jenter i skolealder skal få realisert sine sosiale, økonomiske og politiske rettigheter.

Programmet jobber med 230 000 mennesker i 30 kommuner og gir støtte til framveksten av et sivilsamfunn som kjemper for kvinners rettigheter. Programmet fremmer MMD som en nasjonal bevegelse og mobiliserer allianser fra grasrot til nasjonalt nivå for likestilling. Programmet skal også mobilisere styresmakter, lokale og kommunale myndigheter, politiske partier og lokale institusjoner og ledere, samt jobbe med ledere som kan være positive rollemodeller i arbeidet for likestilling. PROMEESS vil også jobbe for å spre MMD-modellen til flere og styrke muligheter for entreprenørskapsutvikling særlig for ungdom og kvinner, gjennom «business-skoler».

CARE Norge har støttet Nigers program siden midten av 80-tallet og gjennom denne støtten ble CAREs hovedtilnærming til kvinners økonomiske sikkerhet, VSLA (village savings and credit associations), etablert og utviklet. Modellen har siden spredt seg til de fleste land CARE jobber i, særlig i Afrika. Mange andre organisasjoner har også tatt modellen i bruk.

Flere måter å bidra på


Her er vi


Vi er til stede i 94 land, mens CARE Norge har et
spesielt ansvar for 9.

DR Kongo | Myanmar | Tanzania | Rwanda | Burundi | Niger | Mali | Afghanistan | Syria

Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon