Aktuelt / Burundi

Burundi

Burundi er et av verdens fattigste land. CARE jobber for å øke kvinners økonomiske sikkerhet og tilgang gi tilgang utdanning.
burundi.jpg

I en undersøkelse fra 2010 oppgir 42 % av kvinnene at beslutninger i husholdningen er gjort av menn, og bare 14 % av kvinnene er selv med på å bestemme om sin egen helse. En rekke lover som beskytter kvinners rettigheter er på plass eller er under behandling i Burundi, men kvinner henger fortsatt etter på mange områder. Mange kvinner mangler fortsatt tilstrekkelig tilgang på kreditt og andre finansielle tjenester for å kunne utvide sin økonomiske virksomhet.

Flere jenter går på skole enn tidligere, men mange fullfører ikke sin utdannelse. Kvinner har liten tilgang til utdanning som yrkesopplæring og praksisplasser som kunne gitt dem erfaring. Tjenester innenfor seksuell og reproduktiv helse og rådgivning har økt, og flere kvinner søker nå disse tjenestene. Likevel er det stor magel på leveranse og kvalitet. 

Siden 2015 har protester mot sittende president Pierre Nkurunziza ført til innskrenking av den frie presse og det sivile samfunnet. Dette krisen truer den langvarige kampen for anerkjennelse av menneskerettigheter og kvinnerettigheter. Krisen har ført til at et stort antall mennesker har flyktet til Rwanda, Tanzania, DR Kongo og Uganda for å unnslippe politisk vold. Som i de fleste kriser er kvinner, jenter, barn og ungdom mest berørt i form av dårligere matsikkerhet, lavere tilgang til grunnleggende tjenester og opplever et mer utrygt liv. 

Umwizero III - En positiv framtid for kvinner

Umiwizeri III skal innen 2019 bidra til at 450 000 kvinner får rettighet til utdanning, helse, økonomisk deltakelse, sikkerhet og kunne delta i beslutningsprosesser.

Programmet har fire hovedaktiviteter:

  • Øke kvinner og jenters økonomisk sikkerhet ved å opprette og utvikle spare- og lånegrupper (VSLA) og støtte kvinnelige entreprenører (bl.a. gjennom økt tilgang til kreditt)
  • Øke kvantitet og kvalitet til basis seksuelle-, reproduktive- og helse-tjenester, samt tjenester mot kjønnsbasert vold ved å øke kunnskapen og kapasiteten til medlemmene av spare- og lånegruppene, støtte dem til å bruke tjenester og støtte tjenesteleverandører og styrke deres etterrettelighet mot brukere
  • Forbedre familiers og lokalsamfunn sine holdninger om kvinnerettigheter og likestilling ved å støtte progressive religiøse-, tradisjonelle-, offentlige- og sivilsamfunnsledere, og ved å engasjere gutter og menn som endringsagenter
  • Forsterke partnerskap mellom myndigheter og sivilt samfunn for kvinnerettigheter, ved å bygge opp kapasiteter til sivile samfunnsorganisasjoner og nettverk av spare- og lånegrupper, og støtte det nasjonale kvinneforumet.

I Umwizero III finnes det minst to komponenter som er spesielt verdt å nevne:

- Abatangamuco (de som bringer lys der det var mørkt). Dette er en gruppe menn som engasjerer seg for kvinners rettigheter. Den finnes bare i Burundi og er en grasrotbevegelse som ble startet for flere år siden etter at de deltok i et møte med CARE. I 2015 har gruppen engasjert mer enn 4 000 medlemmer, alle menn, men konene deres er også involvert. Disse mennene organisere debatter og interaktivt teater og oppsøker menn de vet mishandler, og driver påvirkningsarbeid mot myndighetene. 

- Social Impact Incubator. Dette hjelper sivile samfunnsorganisasjoner til å vokse raskt i størrelse og kapasitet, noe som gjør dem mer effektive, attraktive og bærekraftige for donorer å støtte. Modellen er unik og tilbyr opplæring, nettverksbygging med donorer og andre aktører, og mentoring fra erfarne organisasjoner.

CARE Norge har støttet Umwizero programmet i Burundi siden 2009, samt flere andre prosjekter innen reproduktiv helse, kjønnsbaserte vold og politisk påvirkningsarbeid som har nå blitt slått sammen i den nåværende tredje fasen av programmet. Før det, fra ca. 2000, støttet CARE Norge andre prosjekter i landet. Spesielt hadde vi et fokus på nødhjelp etter den dødelige borgerkrig på 90-tallet. 

Flere måter å bidra på


Her er vi


Vi er til stede i 94 land, mens CARE Norge har et
spesielt ansvar for 9.

DR Kongo | Myanmar | Tanzania | Rwanda | Burundi | Niger | Mali | Afghanistan | Syria

Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon