Aktuelt / Rwanda

Rwanda

CARE Norge har jobbet i Rwanda siden 2005 med fokus på kvinners sosiale og økonomiske rettigheter.
teresia.jpg

CARE Norge har jobbet i Rwanda siden 2005. Nesten 45 % av befolkningen i Rwanda lever under fattigdomsgrensen, og den sørlige provinsen hvor CARE jobber har den høyeste prosentandelen av fattige i landet. 

Til tross for at Rwanda har et sterkt politisk og juridisk rammeverk for likestilling har de store utfordringer med kjønnsbasert vold. Mange kvinner har ikke tilgang til offentlige tjenester eller mulighet til å hevde sine rettigheter og delta på husholds- eller (lokalt)samfunnsnivå.

Kvinner har i liten grad kontroll over ressurser som land og inntekt, og deres lave økonomiske status hindrer dem i å ta del i det økonomiske markedet samt øke sine inntekter.

Selv om Rwanda har den høyeste prosentandelen av kvinnelige parlamentarikere i verden, er deltakelse på provins- og lokalsamfunnsnivå lav. Analfabetisme blant kvinner i Rwanda er høy og er en av grunnene til lav politisk deltakelse. Skrive– og leseferdigheter er nødvendig for å styrke kvinners deltakelse i samfunnet. 

ISARO II 

Programmet til CARE har som mål å styrke kvinners økonomiske og sosiale rettigheter. 

For å oppnå dette mottar kvinner lese-, skrive- og regne opplæring. Dette er for å øke politisk, økonomisk og sosial deltakelse. Gjennom CAREs spare- og lånegrupper får kvinner mulighet til å spare og investere. (VSLA). Kvinnene får også tilgang til utvidede spare- og lånetjenester gjennom finansielle institusjoner. På denne måten kan de øke sine investeringer som entreprenører og etter hvert arbeidsgivere. Det gis opplæring i entreprenørskap og bedriftsutvikling, og de mest kvalifiserte kobles til mentorer.

Gjennom opplæring og styrking av sivilsamfunn engasjerer programmet både kvinner og menn. Målet med påvirkingsarbeid er å bidra til sosiale endringer for likestilling og forebygge kjønnsbasert vold. Programmet har en kjønnsbasert tilnærming med fokus på at menn sammen med kvinner deltar i arbeidet for å endre holdninger og strukturer i samfunnet som hindrer kvinners muligheter.

Flere måter å bidra på


Her er vi


Vi er til stede i 90 land, mens CARE Norge har et
spesielt ansvar for 12.

| DR Kongo | Tanzania | Rwanda | Burundi | Niger | Mali | Myanmar | Afghanistan

Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon