Aktuelt / Tanzania

Tanzania

CARE har jobbet i Tanzania siden 1994. Her jobber vi med å styrke sivilsamfunnet, ansvarliggjøre myndighetene og redusere fattigdom.
tanzania.jpg

Tanzania er et ressursrikt land med rask økonomisk vekst. Likevel er Tanzania preget av store økonomiske ulikheter, og en tredjedel av husholdningene lever under fattigdomsgrensen, kvinner på landsbygda er spesielt utsatt.

Lav vekst i landbrukssektoren skaper problemer for den raskt voksende befolkningen i landet.
Rundt 35 % av barn under fem år er kronisk underernærte, noe som påvirker den langsiktige utviklingen i landet.

Til tross for utviklingen av et lovverk for likestilling på nasjonalt nivå, er ikke dette reflektert i kvinners liv, og de blir kontinuerlig marginalisert. Mange instanser mangler viljen til å implementere lover og strategier som støtter likestilling og kvinners rettigheter.

Undersøkelser viser 90 % av kvinner har arbeid (formell eller uformell sektor), men at 53 % av dette er ikke-betalt arbeid. Kvinner har begynt å delta mer i inntektsskapende aktiviteter, men kjønnssegregering hindrer kvinner fra å ta utdannelse og oppnå økonomiske muligheter.

Det er begrenset deltakelse av kvinner på alle nivå i samfunnet, inkludert deltakelse i økonomiske beslutninger. Kvinner mangler forretningsforståelse, har lav inntekt, lavt eierskap, og lite kontroll over land og ressurser.
Dette til tross for at loven gir både menn og kvinner rett til eierskap av land. Tradisjonelle praksiser fører ofte til at kvinner blir nektet sine rettigheter. Dette gjelder også arv ved separasjon, skilsmisse eller ved bortgang av ektemann.

Kiswahili abbreviation of Usawa wa Jinsia Kwa kumwezesha Mwanamke

CARE Norge jobber på øyene Pemba og Unguja på Zanzibar. Programmet skal bidra til å realisere kvinners økonomiske, sosiale og politiske rettigheter.

Mer spesifikt jobber CARE Norge med kvinner som lever av naturressurser og småskala jordbruk som er avhengig av regnvann. Med utgangspunkt i spare- og lånegrupper bistår vi kvinner i å forbedre sine inntektsgivende aktiviteter ved å øke deres forretningsforståelse, effektivisere produksjonsmetoder, bedre kvaliteten på produktene og deres kunnskap om tilgang til markeder. 

For at dette arbeidet skal gi bærekraftige resultater, er stabil og sikker tilgang til råderett over land og produksjonsmidler viktig.
Programmets fokuserer også på å øke kvinners kunnskap om arv- og eiendomsrettigheter og prosedyrer knyttet til landregistrering. De får også hjelp til å gjennomføre landregistrering.

Kjønnsbasert vold (GBV) er et utbredt problem på Zanzibar og holder kvinner borte fra beslutninger som angår dem, hjemme så vel som i sitt lokalsamfunn. Vi arbeider for at holdninger til kjønnsbasert vold skal endres blant kvinner og menn. I tillegg til å involvere kvinnene, rettes programmet også mot deres ektemenn, lokale og religiøse ledere for å øke myndigheters kapasitet til å ivareta befolkningens rettigheter.

For å sikre bærekraftig utvikling jobber vi også med lokale sivilsamfunnsorganisasjoner. Vi bidrar med å styrke partneres organisatoriske kapasitet og evne til å analysere eksisterende lovgiving og tradisjonell og religiøs praksis som påvirker kvinners muligheter.  Vi styrker også deres evne til å drive kollektivt påvirkningsarbeid. På denne måten er CARE med på styrke sivilsamfunnet, ansvarliggjøre myndighetene og redusere fattigdommen.

Flere måter å bidra på


Her er vi


Vi er til stede i 94 land, mens CARE Norge har et
spesielt ansvar for 9.

DR Kongo | Myanmar | Tanzania | Rwanda | Burundi | Niger | Mali | Afghanistan | Syria

Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon