Aktuelt / Uganda

Uganda

CARE har jobbet med Women's Empowerment-programmer i Uganda i over tre tiår. Programmet adresserer kvinners mangel på økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle rettigheter i Nord-Uganda.

Women Empowerment Initiative

Etter to tiår med væpnet konflikt er Nord-Uganda endelig fredelig, men preges likevelav den langvarige konflikten. Den nordlige regionen hvor CARE Norge jobber er den fattigste delen i landet hvor 44 % av befolkningen lever under fattigdomsgrensen.

Programmet Women Empowerment Initiative jobber med å øke likestilling mellom kjønnene og at konfliktrammede kvinner skal få styrket sine økonomiske, sosiale og politiske rettigheter.

Arbeidet bidrar til å styrke kvinnelige entreprenører, øke deltakelse i beslutningsprosesser og styrke sivilsamfunnet. Til kvinner som deltar i spare- og lånegrupper gis det opplæring i forvaltning av penger, bedriftsutvikling og lese- og skriveferdigheter. Kvinner får tilgang til utvidede spare- og lånetjenester slik at de kan sikre sine økonomiske muligheter, og til å investere i egne bedrifter. Kvinner og unge får ledertrening, opplæring i rettigheter og verktøy for å drive påvirkningsarbeid. De settes også i kontakt med eksisterende påvirkningsgrupper på landsby-, kommune- og distriktsnivå.

Engasjering av menn er en viktig del av arbeidet for å endre holdninger og sosiale strukturer som opprettholder mangelen på likestilling og hindrer kvinner i å oppnå sine rettigheter. Vi jobber også med styrking av sivilsamfunnet ved å blant annet gi opplæring til partnere og andre sivilsamfunnsorganisasjoner. Dette bidrar til å sikre bærekraftige resultater og et lokalt samfunn som kan arbeide videre og holde myndigheter ansvarlige for likestilling og kvinners rettigheter.

Selv om kvinner stadig tar mer del i økonomiske aktiviteter, møter de fortsatt mange hindringer som lite tilgang til finansielle og produktive ressurser, stor arbeidsmengde i husholdet, diskriminerende lover for eierskap av land og kjønnsbasert vold. Den politiske deltakelsen av kvinner på lokalsamfunnsnivå er dessuten lav, og halvparten så mange kvinner som menn kan lese og skrive.

Regjeringen har gjort forsøk på å adressere situasjonen  ved å introdusere The National Development Plan (NDP II). Dette er nasjonalt program for økonomisk styrking av kvinner. Andre forsøk på strukturelle endringer kan ses i The National Gender Policy (1997), National Action Plan on Women (2007) og etableringen av «Ministry of Gender». 

Flere måter å bidra på


Her er vi


Vi er til stede i 90 land, mens CARE Norge har et
spesielt ansvar for 12.

Serbia | DR Kongo | Mali | Myanmar | Uganda | Tanzania | Rwanda | Burundi | Niger | Bosnia | Nepal | Afghanistan

Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker

Vårt arbeid gir resultater


I 94 land

er CARE til stede.

80 millioner

mennesker fikk hjelp av oss i 2016.

92 prosent

av alle innsamlede midler går til de som trenger det.

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon