Aktuelt / Myanmar

Myanmar

Sørøst-Asia og Myanmar opplever økende migrasjon fra landsbygda til byområder. Det kan man se på veksten av urbane slumområder i utkanten av Yangon og Mandaly
burma.jpg

CARE jobber i Myanmar for å styrke sexarbeidernes rettigheter og bedre tilbudet til kvinner som er blitt utsatt for kjønnsbasert vold. På grunn av manglende muligheter er det et økende antall kvinner som blir tvunget inn i sexindustrien i Myanmar. Mange av disse er migranter fra distriktene. CAREs fokus på å styrke sexarbeideres rettigheter er banebrytende i Myanmar. Dette er fordi de fleste tiltak rettet mot sexarbeidere er nesten utelukkende fokusert på HIV og sykdomskontroll i motsetning til en rettighetsbasert tilnærming. 

Styrke sexarbeidernes rettigheter i Myanmar

Et økende antall kvinner blir tvunget til å gå inn i sexindustrien i mangel på andre muligheter.
I Myanmar er mange av sexarbeidere migranter fra distriktene som mangler andre jobbmuligheter.

CARE Norge sitt program fokuserer på fire sentrale områder der sexarbeideres rettigheter marginaliseres:
- Sosial inkludering med fokus på å redusere negative holdninger og stigma mot sexarbeidere som resulterer i diskriminering.
- Gi inntektsalternativer gjennom yrkesopplæring som gir sexarbeidere mulighet til å komme seg ut av sexindustrien.
- Øke sexarbeideres kunnskap om rettigheter og tilgang til tjenester.
- Gi sexarbeidere beskyttelse fra trakassering, utnyttelse og vold, inkludert seksuell vold.

CARE jobber også med å styrke den første organisasjonen som ble startet for sexarbeidere i Myanmar, SWIM, slik at den kan go god støtte til sine 2000 medlemmer i Mandalay og Yangon.

Bedre tilbudet til kvinner utsatt for kjønnsbasert vold. 

Kayah State ligger i Øst-Burma på grensen til Thailand og har vært preget av konflikt og intern fordrivelse.

Diskriminerende sosiale normer bidrar til at kjønnsbasert vold er et stort problem. Kayah State er også et dypt militarisert samfunn som rutinemessig tyr til vold for å løse konflikter.

En omfattende studie utført av CARE,  avdekket manglende tjenester for kvinner utsatt for vold og at de få tjenestene som eksisterer drives av små kvinneorganisasjoner med begrensede ressurser. Det ble påvist store mangler i det offentlige tilbudet. Helsevesenet er underfinansiert og det er få som har tilgang til tilbudene finnes. Politiet blir oppfattet som korrupt og ineffektive, noe som bidrar til at få tilfeller blir anmeldt. På samme måte er det liten tillit til rettsvesenet. Tjenester som er ment for å beskytte kvinner ender i stedet opp med å utsette dem for flere overgrep.

CARE Norge jobber med å bedre tilbudet til kvinner som har vært utsatt for kjønnsbasert vold. CARE legger også til rette for bedre dialog mellom kvinneorganisasjoner og lokale myndigheter slik at tilbudet til kvinner som er utsatt for vold blir bedre tilrettelagt. Kvinneorganisasjoners kapasitet styrkes til å kunne drive påvirkningsarbeid opp mot myndigheter og lokalsamfunn. 

Flere måter å bidra på


Her er vi


Vi er til stede i 94 land, mens CARE Norge har et
spesielt ansvar for 9.

DR Kongo | Myanmar | Tanzania | Rwanda | Burundi | Niger | Mali | Afghanistan | Syria

Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon