Aktuelt / Afghanistan

Afghanistan

Vold mot kvinner og jenter er svært utbredt i Afghanistan og fraværende rettsikkerhet gjør at svært få får oppreisning gjennom rettsvesenet.
afghanistan.jpg

Styrking av kvinners rettigheter i Afghanistan

Siden 2008 har CARE arbeidet for å sikre at kvinner har kunnskap om sine rettigheter og øke muligheter for å få dem realisert.

For å sikre bærekraft i arbeidet har CARE som overordnet målsetting å mobilisere kvinner i en uavhengig, selvstendig føderasjon: Widows’ Association for Advocacy in Afghanistan (WAFAA) som kan drive politisk påvirkning for kvinners rettigheter i Afghanistan. Programmet skal sikre kvinners evne til å holde myndigheter og lokale ledere ansvarlige for å styrke kvinners rettigheter.

• Kvinner får gjennomslag for sine rettigheter gjennom solidaritetsgrupper
• Religiøse ledere og samfunnsledere er involvert og støtter aktivt arbeidet for kvinners rettigheter
• Støtte etablering av en uavhengig grasrotbevegelse for kvinners rettigheter

Den afghanske grunnloven forbyr all diskriminering av afghanske borgere, uansett kjønn. Afghanistan ratifiserte FNs Kvinnekonvensjon (1979) i 2003 og er bundet av Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 kvinner, fred og sikkerhet (2000) som vedtar kvinners rett til å delta i fred- og forsoningsprosesser og til beskyttelse mot, og forebygging av, seksualisert- og kjønnsbasert vold i konflikt og post-konfliktkontekster.

Det er imidlertid lang vei igjen til full implementering av internasjonal og nasjonal lovgivning for kvinners rettigheter i Afghanistan. Kvinner utestenges i praksis fra beslutningsprosesser og fred- og forsoningsprosesser.

Flere måter å bidra på


Her er vi


Vi er til stede i 94 land, mens CARE Norge har et
spesielt ansvar for 9.

DR Kongo | Myanmar | Tanzania | Rwanda | Burundi | Niger | Mali | Afghanistan | Syria

Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker Map markerMap marker

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon